6 inovací, které změní zdravotnictví (5.)

Když se spojí ekonomové, datoví analytici a profesionálové ve zdravotnictví, je výsledkem často významná inovace. Těchto šest případů citovaných na konferenci Massachusettského technologického institutu (MIT) může změnit způsob interakce pacientů s nemocnicemi, lékaři i navzájem mezi sebou.

6 inovací, které změní zdravotnictví (5.)


Předchozí díl

 

6. Poradenství v oblasti zdravého životního stylu: někdy lidé rádi hovoří s počítači

Jestliže jsou pacienti monitorováni počítačem, potom už není velkým problémem, aby s nimi počítače mluvili. Profesor Bickmore z Northeastern University říká, že pacienti tuto myšlenku ochotně přijímají.

Bickmoreova laboratoř provedla 12 klinických testů se zhruba 2 500 pacienty. Tyto testy zahrnovaly propagaci cvičení (pro starší a méně vzdělané pacienty i pacienty trpící Parkinsonovou chorobou), portál pro pacienty zaměřený na propagaci následné péče, sběr zdravotní historie rodiny a vysvětlování formulářů při propouštění hospitalizovaných pacientů z nemocnice. Ve všech případech byli pacienti komunikující s animovanou postavičkou (relačním agentem) aktivnějšími účastníky programu než pacienti, kteří žádného agenta nepoužívali.

Samotní agenti používají dialogový engine, který je založen na větvené hierarchicky řazené síti, která obsahuje celkově několik tisíc uzlů, a využívá XML k označení synchronizovaného neverbálního chování, jako jsou pauzy ve vyjadřování, pokyvování hlavou či gesta rukou. Pacienti s agentem komunikují; nereagují však hlasem, ale místo toho pro výběr odpovědi využívají dotykovou obrazovku a potom opět čekají na reakci agenta.

Zpětná vazba z klinických testů říká, že pacienti rádi pracují s agenty kvůli tomu, že je jim formát interakce s nimi dobře známý, a to i když běžně nepoužívají počítače. Navíc agenti nejsou netrpěliví ani povýšení, pokud jsou požádání o opakování otázky. (Vysvětlení formuláře předávaného při odchodu z nemocnice může někdy trvat i půl hodiny – tolik času většina zdravotních sester nemá). Agenti byli navíc programováni ke konverzaci – ptají se na to, jak se má manžel či jakému sportovnímu týmu pacient fandí.

Konec


Úvodní foto: © backgroundstore - Fotolia.com
Komentáře