6 technologických trendů, které změní rovnováhu sil ve prospěch velkých firem - 2

Dokonalé zvládnutí digitálních technologií je stále zásadnější pro konkurenceschopnost firem. Doba inovativních start-upů pravděpodobně brzo skončí.

6 technologických trendů, které změní rovnováhu sil ve prospěch velkých firem


5. Aplikace: software jako základní kompetence v digitálním světě

Podniky rychle přicházejí na to, že zavádění různých aplikací jim umožňuje zlepšovat provozní parametry, a napodobují tak vývoj na spotřebitelském trhu. Podle průzkumu společnosti Accenture 54 % nejlepších IT týmů již zavedlo podnikové databáze aplikací, což jen potvrzuje změnu kurzu směrem k jednoduchým modulárním aplikacím pro zaměstnance. Manažeři IT oddělení spolu s řediteli podniků musejí rozhodovat o tom, kdo hraje jakou roli v rámci vývoje aplikací v jejich nových digitálních organizacích, protože tlak na změny vychází i zevnitř. Musejí také transformovat samotný proces vývoje aplikací, pokud chtějí naplno a zavčasu využívat výhod vyplývajících z nových technologií, zajistit pravidelné aktualizace softwaru a hlavně urychlit růst podniku.

6. Odolnost infrastruktury

„Jak přežít selhání“ je mantrou podniků v nonstop provozu. V digitálním věku se od podniků očekává, že budou schopné řešit nároky na procesy, služby a systémy, které neznají omezenou pracovní dobu. Tento vývoj vyvolává změny v celé organizaci a hlavně v oblasti působnosti CIO, kde potřeba neustále aktivní infrastruktury může být naprosto zásadní. Mezi dnešní lídry v oboru IT patří například společnost Netfix, která používá automatizované testovací nástroje pro účely promyšlených útoků na vlastní systém s cílem zvyšovat jeho odolnost. Tyto firmy jsou nuceny zajistit, že jejich systémy jsou navrhovány a budovány tak, aby počítaly se selháním, přičemž se spíše zaměřují na výhody modulárních technologií a moderních procesů testování než na tradiční specifikace.


O studii: Vize dalšího vývoje technologií z dílny společnosti Accenture je každoročně aktualizovaná týmem Accenture Technology Labs. Pokud jde o aktuální zprávu na rok 2014, obsahuje hypotézy týkající se vývoje informačních technologií, které podle nich budou mít významný dopad na podnikání v horizontu následujících tří až pěti let. 
Další info: http://www.accenture.com/technologyvision

Čtěte také:
→ „Big“ firmy to s big daty vyhrály
Velké společnosti, které nasadily do svých procesů analytický software, benefitují z big data projektů.
→ Nová ekonomika: aplikace
Růst čeká především aplikace pro objednávání služeb či nákup zboží. Přes dramatické zvětšení trhu příjmy vývojářů stoupají jen pomalu.

Úvodní foto: Accnture
Komentáře