7 otázek, které je třeba si položit před zavedením ITIL

Zavedení konceptu ITIL pomáhá těm organizacím, které se snaží lépe ovládnout IT služby a zdroje. ITIL je však pouze rámec a neexistuje jeho univerzální aplikace, která by vyhovovala všem. Je možné, že si vystačíte jen s některými prvky. Chcete-li zjistit, zda je ITIL pro vás vhodný, zodpovězte si následujících sedm otázek.

7 otázek, které je třeba si položit před zavedením ITIL


Mnoho podniků zavádí koncept ITIL (Information Technology Infrastructure Library) v naději, že jim pomůže lépe řídit dodávání IT služeb a technologií uživatelům. ITIL však není univerzální řešení pro každého. V některých případech je nutné ITIL přizpůsobit konkrétním potřebám daného podniku, někdy jej není nutné vůbec zavádět. Jak o tom rozhodnout?

„V žádném případě nezačínejte prohlášením: ‚Zavádíme ITIL.‘ V některých firmách skončila snaha zavést ITIL naprostým nezdarem. Musíte zdůraznit, že se snažíte zaměřit na dosažení lepších výsledků u IT a na zlepšování řízení služeb. ITIL je rámec a je nutné jej přizpůsobit vlastním potřebám,“ říká Gary Case, vedoucí konzultant ve společnosti Pink Elephant, která se zabývá školením, vzděláváním a poradenstvím v oblasti ITIL/ITSM.
Na konferenci Pink16 ITIL/ITSM, která se nedávno konala v Las Vegas, navrhl Gary Case sedm otázek, které je vhodné si zodpovědět před zahájením zavádění ITIL.

1. Jaký problém nebo problémy se snažíme vyřešit?
Jako první si položte otázku: „Jaký problém se snažíme vyřešit?“ Není-li odpověď jednoznačná, ITIL řešením nebude, říká Case. Snažíte se zlepšit vztahy se zákazníky? Zlepšit nevyhovující proces shromažďování požadavků? Zefektivnit řízení změn nebo postupy při reakci na nečekané události? Možná problém spočívá v tom, že vaše IT oddělení ani přesně neví, co vlastně klientům poskytuje, říká Case.
„Když přijdu na konzultaci, vždy pokládám nejprve tuto otázku. A nedokáže-li na ni nikdo odpovědět, nebude jim moje pomoc příliš platná. Každý v podniku, od nejvyššího vedení po IT pracovníky na nejnižší úrovni, se musí shodovat na tom, v čem problém spočívá. Někdy je ITIL řešením, někdy ne. Setkal jsem se s mnoha manažery, kteří se snažili zavést rámec ITIL podle knih, aniž věděli, že musí být cíleně přizpůsobený konkrétním problémům dané organizace a upravený, tak aby těžil z přínosů jiných rámců, jako je agile nebo lean. Jejich snaha byla proto téměř s jistotou předem odsouzena k nezdaru,“ říká Case.
Case navrhuje se nejprve ujistit, že každé oddělení rozumí obchodní strategii a souvisejícím potřebám využití IT, aby se mohlo efektivněji zaměřit na zlepšování výsledků a sladění IT se širšími cíli podniku, ať s ITIL nebo bez něj.
„Podle mého názoru by měli naprosto všichni pracovníci IT oddělení mít přístup k obchodním cílům a strategii, ale kolik IT týmů má v reálném životě povědomí o obchodní strategii? Chcete-li se zaměřit na výsledky v obchodní rovině, musíte takové informace poskytnout, aby byly byznys a IT v souladu,“ říká Case.

Úvodní foto: © raywoo - Fotolia.com
Komentáře