7 otázek, které je třeba si položit před zavedením ITIL - 3

Zavedení konceptu ITIL pomáhá těm organizacím, které se snaží lépe ovládnout IT služby a zdroje. ITIL je však pouze rámec a neexistuje jeho univerzální aplikace, která by vyhovovala všem. Je možné, že si vystačíte jen s některými prvky. Chcete-li zjistit, zda je ITIL pro vás vhodný, zodpovězte si následujících sedm otázek.

7 otázek, které je třeba si položit před zavedením ITIL


6. Potřebujeme vůbec ITIL?
Jakmile zodpovíte předchozích pět otázek, je načase se zastavit a zeptat se, zda je ITIL lékem na vaše bolesti. Možná budete překvapeni, když zjistíte, že mohou existovat lepší způsoby, jak řešit problémy vašeho IT, říká Case.
„Pokud máte určité problematické oblasti, rozhodně je potřebujete řešit efektivně, ale na různé problémy existují různá řešení. Máte problém uspokojovat potřeby zákazníků? Zabývejte se řízením obchodních vztahů (BRM). Dochází u poskytovaných služeb k výpadkům? Zabývejte se smlouvami o zaručené kvalitě poskytovaných služeb (SLA) a zjistěte, kde dochází k potížím. Nezapomeňte ale také zkoumat, kde se vám daří – hledejte zlepšení ve všech fázích životního cyklu služeb. Vyhledávání problémových oblastí a příležitostí k dalšímu zlepšování je podstatou ITIL,“ říká Case.

7. Co se stalo?
Posledním bodem je pravidelné hodnocení, říká Case. To je nejlepší způsob, jak sledovat pokrok u takovýchto projektů a jejich vliv na vaše IT oddělení.
„S oblibou dělám audit kvality po 30 dnech, který pomáhá odhalit možnosti zlepšení a poukáže na oblasti, kde je nutné více úsilí, vedení a školení. Následuje audit po 90 dnech, kterým se sledují pokroky v delším horizontu. Je nutné mít na paměti, že člověk dosáhne pouze toho, na co sám dohlédne, nikoli toho, co očekává. Z toho vyplývá, že je třeba udržet kontrolu a motivovat k dodržování postupů a pravidel, přičemž nejlepší motivací je odměna. Zavádíte-li nový proces, musíte to spojit s odměnou. Pokud stále „odměňujete“ starým způsobem, dosáhnete také takového výsledku. Odměnou může být i prosté poděkování,“ říká Case.

Zdroj: CIO.com

Úvodní foto: © raywoo - Fotolia.com
Komentáře