78 % podniků se cítí být ohroženo digitálními startupy

Digitální krize na obzoru: Téměř polovina podnikových lídrů se obává, že jejich podnik do 3–5 let neobstojí v soutěži s digitálními startupy. Prakticky stejný podíl globálních podniků nemá představu, jak bude jejich obor vypadat za tři roky.

78 % podniků se cítí být ohroženo digitálními startupy


78 % podniků se podle nového průzkumu, který dnes představila společnost Dell Technologies, domnívá, že digitální startupy jsou nebo budou hrozbou pro jejich organizaci. Tento fenomén podněcuje inovativní společnosti k rozvoji, který dále urychluje úpadek soupeřů. Téměř polovina (45 %) dotazovaných globálních podniků se obává, že je v příštích třech až pěti letech může převálcovat konkurence startupů zrozených v digitálním prostředí.

Některé společnosti cítí, že je tempo změn důkladně semlelo. Více než polovina (52 %) podnikových lídrů vnímá ve svém oboru v posledních třech letech významné narušení zavedených paradigmat vlivem digitálních technologií a „internetu všeho“. Necelá polovina (48 %) respondentů z globálních podniků připustila, že netuší, jak bude jejich obor vypadat za tři roky. Zjištění pocházejí z nezávislého průzkumu společnosti Vanson Bourne mezi 4 000 lídrů velkých a středních podniků ze 16 zemí a 12 oborů.

„Digitální transformace je výsledkem prolnutí technologických možností a rychle se přizpůsobující kultury, která chápe nejen to, co mohou technologie podniku přinést, ale také proč jsou při vytváření firemní budoucnosti tak důležité,“ domnívá se Daniel Newman, hlavní analytik ve společnosti Futurum Research. „Nejvyšší vedení firem musí při zvažování investic do digitální transformace porozumět hrozbám specifickým pro jejich obor i tomu, jak mohou technologie posunout podnik na vyšší úroveň a zajistit mu konkurenceschopnost.“

Digitální krize na obzoru?

„Čtvrtá průmyslová revoluce se zatím zdá být stejně nelítostná jako její předchůdkyně. Firmy, které neudrží krok, začnou zaostávat… v lepším případě. Strategie odložíme to na zítřek jednoduše nebude fungovat,“ vysvětluje Jeremy Burton, marketingový ředitel Dell Technologies.

Pokrok probíhá přinejlepším nevyrovnaně. Některé společnosti s digitální transformací sotva začaly. Mnohé zvolily polovičatý přístup. Jen menšina má digitální transformaci prakticky hotovou. Pouze jeden ze tří dotazovaných podniků má dobře zvládnuté základní prvky digitálního podnikání*. V mnoha firmách uvažují a jednají digitálně jen některé části a převážná většina (73 %) uznává, že digitální transformace by v jejich organizaci měla mít širší záběr.

Zhruba šest z deseti podniků není s to dostát nejdůležitějším nárokům zákazníků – například požadavkům na lepší zabezpečení a nepřetržitý rychlý přístup ke službám a informacím. Téměř dvě třetiny (64 %) přiznávají, že nevyužívají k rozhodování informace získané v reálném čase. „To jsou v digitálním věku nutné podmínky úspěchu. Neschopnost dodržet je může na takto konkurenčním trhu podnítit začátek digitální krize,“ dodává Burton.

Výzkum doplňuje index digitální transformace podle Dell Technologies, který respondenty hodnotí na základě toho, jak sami vnímají výkon své firmy v digitální transformaci. Z těchto srovnávacích testů vyplývá, že jen 5 % podniků se vyšvihlo do skupiny digitálních lídrů, téměř polovina naopak zaostává.

„V nedaleké budoucnosti bude mít prakticky každý podnik ve svém centru odborné zkušenosti s vývojem softwaru. Mnohé z těchto společností budou zcela nové, jiné – kde se 20 let nenapsala ani řádka kódu – vykročí na významnou cestu. Podniky budou zápasit s tím, jak zvládnout tisíckrát víc uživatelů a dat, a transformaci IT infrastruktury budou pohánět nové digitální produkty a služby,“ tvrdí Burton.

Zdroj: Telework, Dell Technologies


Úvodní foto: (c) Rawpixel.com - Fotolia.com
Komentáře