9 způsobů, jak prodat svůj plán na outsourcing IT finančnímu řediteli (2.)

Finanční ředitelé jsou stále více zapojeni do rozhodnutí o outsourcingu podnikového IT. Nicméně tým CIO často nemluví stejným jazykem jako tým CFO. Nabízíme devět kroků, které můžete podstoupit, abyste pak úspěšně předložili váš outsourcingový případ finančnímu oddělení.

9 způsobů, jak prodat svůj plán na outsourcing IT finančnímu řediteli (2.)


Předchozí díl

4. Kvantifikujte nefinanční hodnotu

IT chce od outsourcingu více než jen snížení nákladů, nicméně „prodej“ měkkých výhod finančnímu oddělení vyžaduje kvantifikaci. „Pokud CIO chce, aby finanční ředitel zvážil i jiné věci než pouze náklady, musí vyjádřit a kvantifikovat hodnotu, kterou firma získá,“ říká Masur. „Nestačí jen říct zlepšíme naše schopnosti nebo přidáme funkce a funkcionalitu. Musíte poskytnout analýzu nákladů a benefitů.“

5. Podívejte se mimo IT

Outsourcing může být skvělý pro osekání nákladů na IT, ale neporuší to rozpočet finančního oddělení někde jinde? „Outsourcing – speciálně ten do zahraničí – je skvělý pro snížení nákladů na IT, ale zároveň může zvýšit náklady v jiných oblastech organizace, jako je audit, cestování, bezpečnost, komunikace,“ říká Adam J. Strichman, zakladatel společnosti Sanda Partners. „CIO by měli být dostatečně moudří na to, aby efektivně sdělovali, jak by jejich kroky ke snižování nákladů mohly zvýšit náklady jiným skupinám.“

6. Aplikujte principy správy portfolia

Finanční ředitel přemýšlí o všem z pohledu finančního portfolia. Pro finanční oddělení je IT outsourcing jen jednou z investic. „Finanční ředitel chce po IT oddělení, aby používalo myšlení správy portfolia,“ říká Peterson. „Chtějí, abyste pravidelně znovu a znovu vyhodnocovali outsourcing, znovu jej porovnávali a zvažovali diverzifikaci.“

Zatímco outsourcing k jedinému poskytovateli či do jediné lokace může být atraktivní z perspektivy IT managementu, spoléhání se na jednoho poskytovatele či přesunutí celého oddělení do Bangalore nemusí být dobré z hlediska diverzifikace rizika.

7. Nechte CFO poslední slovo ve finančních podmínkách

Průměrná dohoda o IT outsourcingu má stovky pohyblivých součástí, ale pouze hrstku klíčových aspektů finančního výkonu jako jsou termíny plateb, závazky k minimálním útratám či objemu služeb a důsledky jejich nesplnění, ustanovení pro prodej aktiv a zpětný odkup, podmínky při poklesu obchodů a kritéria ukončení spolupráce.

Martin radí, abyste v těchto podmínkách nechali poslední slovo finančnímu oddělení předtím, než bude podepsána smlouva. „Finanční ředitelé nemají rádi překvapení v podobě několikamilionových poplatků v předvečer transakce.“

8. Nezapomeňte na scénář pro „neoutsourcování“

Stejně důležité je vytvořit si scénář pro vše, co nechcete outsourcovat. „Zdůvodněte, proč jste neoutsourcovali vše – i v případě, že se na to nikdo neptá,“ radí Strichman. „Každý CIO by měl mít připravenou analýzu, zejména takoví CIO, kteří využívají minimálního outsourcingu. Někoho – zejména finančního ředitele a představenstvo – to může zajímat.“

9. Měřte úspěchy i neúspěchy a vydávejte o nich zprávy

„V určitém bodě ztratí IT oddělení u finančního důvěryhodnost, protože pořád něco tvrdí [o IT outsourcingu], ale nakonec nemá žádnou zodpovědnost ani důkazy, že by přislíbená hodnota projektu byla uvedena do praxe,“ říká Masur.

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com
Komentáře