Analýza využití cloudových služeb SMB firmami v Česku

Z celkem 23 evropských zemí je Česká republika na 2. místě ve využívání cloudu mezi malými a středními podniky (SMB). Ukázalo to studie agentury Ipsos MORI.

Analýza využití cloudových služeb SMB firmami v Česku


Průzkum společnosti Ipsos MORI realizovaný pro společnost Microsoft na konci 1. čtvrtletí letošního roku ve 23 evropských zemích mezi firmami do 25 zaměstnanců ukázal, že 75 % malých a středních firem v Česku již využívá cloudové služby. To je druhé nejvyšší zastoupení cloudových služeb v Evropě a je to 30 procentních bodů nad průměrem západoevropských zemí.

České firmy využívají cloudové služby předvším pro

  • e-mail (71 %),
  • zálohování dat (38 %),
  • elektronickou výměnu dokumentů (29 %),
  • Skype a jiné Voice over IP služby (29 %).

Firmy se zajímají o cloud hlavně kvůli jeho vysoké bezpečnosti. Tu na cloudu oceňuje celých 85 % českých malých a středních podniků. 79 % českých firem cloud vnímá jako nástroj, jak zvýšit svoji online bezpečnost a celých 71 % v něm vidí nástroj, jak zajistit kontinuitu práce v případě nehody či přírodní katastrofy, jako jsou například povodně. České malé a střední firmy si však cení i uživatelské přívětivosti cloudu, a to celých 71 %.

Zajímavé je také srovnání pohledu českých malých a středních podniků na vliv cloudu na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. U těch firem, které cloud nevyužívají, se 45 % respondentů domnívá, že cloud tzv. work-life balance ovlivňuje pozitivně. U firem, které cloud už využívají, je však o jeho pozitivním dopadu na tuto oblast přesvědčeno celých 68 % respondentů.

Srovnání s Evropou

Průzkum společnost Ipsos MORI ukázal, že cloud je podstatně rozšířenější v zemích střední a východní Evropy než v západoevropských zemích. Ve Spojeném království využívá cloud jen 30 % malých a středních podniků (2. nejnižší číslo) a v Německu pouze 32 % (3. nejnižší příčka dělená s Dánskem). Nejvíce se cloud rozšířil naopak na Východě. První příčku získala Ukrajina (85 %), druhou Česká republika (75 %) a třetí jediná významnější západoevropská výjimka Francie (69 %). Tu pak v úzkém sledu následují Bulharsko, Řecko, Maďarsko a Turecko.

České firmy vybočují také vysokou popularitou ukládání a zálohování dat v cloudu. Tu u nás využívá 38 % malých a středních firem, což je po Ukrajině se 43 % druhé nejvyšší číslo v Evropě. Pro srovnání – v sousedním Rakousku svá data do cloudu ukládá a zálohuje pouze 16 % malých a středních firem a v Německu dokonce jen 13 %.

O to zajímavější je také pohled firem v jednotlivých zemích na bezpečnost cloudu. Firmy ze zemí, kde se cloud používá nejvíce, se o bezpečnost dat v cloudu také nejvíce obávají. Zatímco v průměru nad všemi 23 zeměmi vyslovilo o bezpečnost dat v cloudu obavy jen 62 % respondentů, v ČR to bylo 78 % a na Ukrajině, kde se cloud těší největšímu zájmu malých a středních podniků, rovnou 91 % všech dotázaných.

Průzkum byl proveden v období únor-březen 2013 dotazováním 6800 respondentů v 23 zemích.

G+


Úvodní foto: © AA+W - Fotolia.com
Komentáře