Bezpečnost jako vedlejší efekt cloudu

Často se tvrdí, že cloud computing znamená nižší zabezpečení firemních dat. Nejnovější průzkumy však tuto domněnku vyvracejí.

Bezpečnost jako vedlejší efekt cloudu


Mnoho cloudových výzkumů uvádí jako hlavní zdroj obav potenciálních uživatelů cloudových služeb nízkou míru zabezpečení. Pro organizace představuje nedostatečná ochrana dokonce hlavní důvod, proč cloud computing neakceptovat. Aktuální studie společnosti ComScore proto přináší poměrně překvapivé zjištění, podle kterého 96 procent dotazovaných společností věří, že přechodem na cloud computing získalo jisté bezpečnostní výhody. Pozitivně vnímána nebyla ze strany respondentů jen otázka ochrany, ale i spolehlivosti, načasování správy systémů a nákladových úspor.

Výzkum, jehož se zúčastnilo 321 malých a středních podniků z Velké Británie, Francie a Německa, mimo jiné zjistil, že 94 procent respondentů považuje adopci cloud computingu za příčinu zvýšení celkové bezpečnostní úrovně v jejich organizaci. Pro 84 procent tato změna navíc přinesla viditelné zdokonalení v oblasti spolehlivosti a dostupnosti služeb.

Aby výzkum neprezentoval jen benefity uživatelů a nepůsobil poněkud podbízivě, obrátili se výzkumníci i na 314 organizací, jež na cloud computing doposud nepřešly. Čeho se tyto firmy obávají nejvíce? 56 procent z nich nepovažuje úroveň bezpečnosti dat v cloudových službách za dostatečnou. 53 procent se domnívá, že cloud nenabízí dostatečnou spolehlivost. Je zjevné, že mezi uživateli cloud computingu a jeho odpůrci panují velké názorové rozdíly. Druhý tábor technologickému konceptu vyčítá nedostatky, jež první považuje za přednost. Organizace, které se od cloudových služeb distancují, navíc svůj příklon k nim podmiňují právě zdokonalením a oborovým prověřením až standardizací v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti.

Čtěte také:
→ Vladimír Kroa (IDC): Předpovědi roku 2001 se nám splnily, jen se tomu teď říká cloud


Úvodní foto: © Scanrail - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 7/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře