BI nemusí být doménou jen velkých firem

Širší využití metod business intelligence a business analytics v podnicích souvisí také se způsobem, jakým jsou nasazovány a používány.

BI nemusí být doménou jen velkých firem


Čeho jsme nyní svědky? Podle Lukáše Erbena ze společnosti KPC Group patří mezi nově se rozvíjející trendy vzestup samoobslužných řešení a nástup nové kategorie uživatelů, kteří jsou označováni jako civilní datoví vědci (CDS – Citizen Data Scientists). Samoobslužné analytické nástroje či nástroje pro samoobslužnou přípravu dat umožňují nástroje pro business analytics (BA) a business intelligence (BI) osvobodit od provázanosti či závislosti na specializovaných IT odděleních. „Zatímco v minulosti k takovému oddělení docházelo třeba formou vytvoření specializovaného analytického týmu, samoobslužná BI je určena pro běžné podnikové uživatele s odpovídajícím zaškolením,“ vysvětluje Erben.

Zásadní výhodou takového trendu je, že civilní datoví vědci (CDS), vybavení patřičnými technologiemi, mohou nahradit specializované datové analytiky, jichž je na trhu nedostatek. „Zkušenosti posbírané analytiky Gartneru ukazují, že při vhodném výběru kandidátů lze civilní datové vědce zaškolit v řádu týdnů, zatímco specialisté mají za sebou typicky pětileté vysokoškolské studium v oborech, jako jsou statistika či datová nebo informační věda, a několik let praxe,“ shrnuje výhody Lukáš Erben a dodává, že již v letošním roce poroste počet CDS v podnicích pětkrát rychleji než počet datových vědců – specialistů. Do roku 2019 pak objem analytických výstupů zpracovaných CDS překoná objem výstupů datových specialistů.

Thomas Vavra z agentury IDC CEMA zdůrazňuje změnu přístupu k trhu, ke které u výrobců nástrojů business intelligence a business analytics došlo během loňského roku. „Je jasně vidět rostoucí zaměření na služby,“ upřesňuje Vavra. Jednou z příčin podle něj je snaha zpřehlednit trh, na kterém je k dispozici až příliš široká nabídka. Zákazníci se již nechtějí brodit mořem nejrůznějších technologií a hledat v něm to správné řešení pro své požadavky. Z dosavadních průzkumů, které IDC v našem regionu uskutečnila, je hlavním kritériem pro výběr partnera pro nasazení BI/BA v podnicích důvěra a očekávání, že tento partner bude spolupracovat s firmou delší dobu.
Dalším očekávaným trendem je širší využití kognitivních metod a nástrojů umělé inteligence (AI). Zatím je v Česku využití kognitivních metod a AI velmi omezené, přitom doba, kdy by o nich velké podniky měly vážně uvažovat, nastává právě teď. „IDC předpokládá, že v nejbližších pěti letech bude v nějaké míře každý tržní segment ovlivněn vestavěnými funkcemi založenými na kognitivních metodách a AI,“ doplňuje Vavra.

BI a BA pro SMB

Jak je na tom segment malých a středních firem (SMB), proniká i sem využití technologií BI/BA? Zdá se, že je to obtížnější. Potvrzuje to i Roman Pazdera ze společnosti Karat Software: „U malých a středních firem je zažitá představa, že BI je výsadou nadnárodních korporací, že jde o něco nedostupného. Ale situace se v poslední době značně zlepšuje. Dnes je na trhu řada produktů a specializovaných firem, které jsou cenově dostupné a poskytují dostatečné možnosti splnit zákaznické potřeby.“ Podle Pazdery je logické, že podstatný podíl na BI trhu získávají dodavatelé ERP systémů; v jejich nabídce moduly business intelligence málokdy chybějí. „Z pohledu komplexnosti dodávky pro malou nebo střední firmu je nejlepší volbou pořízení BI přímo od dodavatele ERP. Odpadnou tak starosti s převodem dat do datového skladu a při implementaci BI se lze soustředit na klíčové potřeby a očekávání zákazníka, což celé řešení výrazně zlevňuje,“ shrnuje výhody Pazdera.

Podobně začíná vidět pozitivní vývoj v oblasti SMB i Thomas Vavra. Doba, kdy BI/BA byly výsadou velkých firem, již minula a heslem současnosti je „think big, start small“. Je to i tím, že tyto technologie jsou dnes přístupnější a více škálovatelné. A především levnější a méně komplikované. „I menší firmy dnes přicházejí na to, že i méně náročné technologie mohou přinést podstatný přínos,“ dodává Vavra.

Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře