BI nemusí být doménou jen velkých firem - 2

Širší využití metod business intelligence a business analytics v podnicích souvisí také se způsobem, jakým jsou nasazovány a používány.

BI nemusí být doménou jen velkých firem


Dalším trendem je poskytování technologií BI/BA jako služby. Cloudová řešení pro oblast BI a analytiky jsou na trhu dostupná jednak jako plnohodnotné samostatné platformy a služby, jednak jako součást podnikových aplikací.

Vyspělost první skupiny dokládá Lukáš Erben tím, že řadu z nich najdeme v magickém kvadrantu Gartneru pro BI&A platformy: Najdete v něm jak dodavatele, kteří se na SaaS/cloud specializují, tak i dodavatele, jež nabízejí cloudovou variantu tradiční BI/BA platformy či řešení. To ovšem ale neznamená, že by druhá skupina, tedy analytické funkce či nástroje integrované do podnikových aplikací, neměla silné zastoupení na trhu. Tyto funkce totiž v minulém roce překvapivě zaznamenaly nejvyšší podíl obratu z cloudových služeb, a to s podílem 16,6 %. „Je přirozené, že ve chvíli, kdy se podnikové aplikace a jejich data přesouvají do cloudu, putují související analytické nástroje a funkce tamtéž,“ komentuje situaci Erben. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících posun od lokálně provozovaných analytických a BI platforem směrem ke cloudovým službám je datová přitažlivost (data gravity). S rostoucím množstvím dat (resp. jejich zdrojů) umístěných či sbíraných „v cloudu“ přirozeně roste procento organizací, jež nějakým způsobem využívají cloudovou BI.

Podle globálního průzkumu Gartneru mezi 2 244 velkými společnostmi z října 2016 využívalo cloudovou BI/BA aktivně 34 % organizací a dalších 13 % její nasazení bezprostředně plánovalo (výrazně nižší je míra využívání cloudových datových skladů – 16 % aktivní a 16 % plánované). Ve střední a východní Evropě je procento organizací, které cloudovou BI/BA aktivně využívají, nižší, a to 19 % (do průzkumu bylo zahrnuto ale jen 37 organizací). Bezprostřední plány na nasazení cloudové BI má v tomto regionu 32 % respondentů z řad velkých organizací.

Thomas Vavra připomíná, že jde o všeobecný trend. Tím, jak je stále více různých technologií provozováno v cloudu, zvyšuje se i akceptace BI/BA jako služby. I zde je příčinou jednoduchost. „Jestliže si to nemusíme koupit, implementovat ani udržovat, pro bychom to dělali?“ tlumočí Vavra otázku dnešních zákazníků, kterou si kladou i ti z České republiky. „Cokoli jako služba je dnes novou normou,“ dodává Vavra.

Stále však přetrvává obava managementu poskytnout data mimo svoji firmu, připomíná Roman Pazdera s tím, že to platí i pro BI. „U našich zákazníků se tak s požadavkem na provozování BI jako služby setkáváme minimálně. Výjimku tvoří firmy, které v režimu SaaS provozují celý ERP systém a pak stejným způsobem používají také BI,“ uzavírá téma Pazdera.

Vliv regulace

Z hlediska zpracování citlivých osobních dat může sběr velkého množství informací znamenat ohrožení soukromí. Reaguje na to i legislativa a třeba příští rok vstoupí v platnost evropská regulace nakládání s osobními údaji, označovaná zkratkou GDPR. Může být vytrvalé zpřísňování legislativy v oblasti soukromí na překážku dalšího využití metod BI/BA?

Roman Pazdera se domnívá, že pro obchodní korporace provádějící rozsáhlejší zpracovávání osobních údajů to bude spíš znamenat další náklady a nutnost zajistit další administrativní opatření. „Určitě to nebude zásadní překážka pro provozování jejich core businessu,“ vidí situaci optimisticky Pazdera a dodává, že drtivá většina korporátních dat regulacím nepodléhá, a proto omezení ve využití BI nevidí.

Stejně optimistický je i Thomas Vavra; ani on nevěří, že by nová regulace představovala podstatnou překážku. GDPR a podobné regulace ale mohou přimět firmy, aby přehodnotily sběr dat a zaměřily se jen na ta, která mohou přinést nějaký užitek. Data, která přinášejí žádnou nebo jen malou hodnotu, prostě přestanou sbírat, aby předešly regulatorním obtížím.

Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře