BI software: růst zpomaluje

Služba místo softwaru: BI trh čeká expanze služeb typu data as a service.

BI software: růst zpomaluje


Investice do business intelligence letos dosáhnou asi 13,8 miliardy dolarů, v roce 2016 by to mělo být o tři miliardy více.

Ještě předloni rostl celosvětový trh se softwarem pro business intelligenci (BI) o 16 procent, letos to podle odhadů analytické společnosti Gartner nebude ani polovina – firma předpokládá nárůst o sedm procent. Celkově by tak měly útraty za BI software dosáhnout 13,8 miliardy dolarů, tedy asi 270 miliard korun. Ani v dalších letech nebude růst BI trhu tak rychlý jako v minulosti, přesto by měly celkové investice do BI dosáhnout v roce 2016 výše 17,1 miliardy dolarů. „Díky pokračujícímu a stále významnému nárůstu informací je více než jasné, že kvalitní využití obrovského množství dat – a  jejich analýza – bude klíčem k úspěchu v následujícím ekonomickém cyklu,“ přepokládá Dan Sommer, analytik společnosti Gartner.

Nový trend: Data as a service

Trh s BI softwarem bude  i nadále vykazovat  jednociferný růst a budou ho ovlivňovat nové faktory, jako je potřeba specifických nástrojů na míru pro jednotlivá odvětví. BI trh však pravděpodobně čeká nová éra v podobě expanze trendů, jako je třeba „data as a service“. To znamená, že podobně jako u jiných počítačových programů budou firmy – namísto nákupu softwarových nástrojů k vytváření analytických aplikací – stále více poptávat konkrétní datové služby pro jednotlivá odvětví. Ty již budou obsahovat sektorová BI data s možností jejich analýzy.

Podle odhadů společnosti Gartner bude do roku 2015 šedesát pět procent analytických aplikací s pokročilými nástroji  součástí Hadoopu (řešení složené z různých softwarových komponent určených pro zpracování velkého množství nestrukturovaných dat v řádech petabajtů a exabajtů). Firmy, ale i úřady si uvědomily sílu Hadoopu – zejména v analýze nestrukturovaných dat či rozboru chování. Společnosti prý budou během několika příštích let zkoušet zejména Hadoop s podporou správy databází, produktů a aplikací. 

Dodavatelé aplikací se zase budou snažit být o krok napřed a do svých softwarových balíků budou implementovat funkce založené na Hadoopu. Tento trend je již viditelný například u balíčků založených na cloudových aplikacích a Gartner předpokládá jeho další vývoj. „Firmy mohou díky těmto technologickým řešením snižovat náklady, stlačovat požadavky na IT vybavení a zároveň zefektivnit čas klíčových  lidí,“ říká Bill Gasmann, ředitel výzkumu Gartneru.

Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 4/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře