Budoucnost obchodování je v automatizaci

CRM systémy jsou v roli klíčového nástroje obchodníků postupně vytlačovány komplexními obchodními systémy. Dalším krokem bude automatizace obchodování.

Budoucnost obchodování je v automatizaci


Obchodní strategie firem dnes nejčastěji vychází z historických údajů v CRM systému a často trpí nedostatky v metodice a neuspokojivým provázáním s daty generovanými dalšími odděleními. Pokud ale firma zásadně nezmění svůj přístup k obchodování, těžko může trvale růst a naplňovat stále vyšší obchodní plány.

Moderní obchodní systém díky nástrojům na analýzu trhů a jejich trendů pomůže již od samého počátku, tedy od získání informací, zdali pro nabízené produkty a služby vůbec existuje trh a kde má firma hledat své potenciální zákazníky. Tyto informace je možné získat a zpracovat díky napojení obchodního systému na různé podnikové i veřejné zdroje dat, například na analýzu ekonomického a demografického složení zákazníků, sezónních trendů a řady dalších charakteristik.

Vysoká míra individualizace

Marketing podporuje obchodní systém informacemi o potenciálních zákaznících i současných odběratelích, jejich předchozích objednávkách a preferencích. Pak by se již nemělo stávat, že bude potenciální klient osloven s jednou nabídkou hned několikrát nebo že mu bude nabízeno zboží či služba, kterou již využívá nebo ji v minulosti odmítl.

Díky informacím o preferencích konkrétního zákazníka a kompletní historii komunikace s ním je pro další oslovení vždy zvolen nejvhodnější komunikační kanál, což dále zvýší pravděpodobnost úspěšného vytvoření obchodní příležitosti.

Detailní poznání preferencí zákazníka a především pak napojení obchodního systému na další klíčové součásti podnikové IT infrastruktury umožňují zcela nový rozměr individualizace produktů a služeb nabízených klientům – ať už na korporátním, nebo na spotřebitelském trhu.

Zákazníci ocení možnost používat webovéportály a konfigurátory, ale kromě snadné dostupnosti a uživatelské přívětivosti očekávají i vysokou variabilitu a možnost individuální konfigurace nabízených produktů. A jelikož je obchodní systém propojen i s výrobou a skladem, může klient při práci ve webovém konfigurátoru rovnou vidět i aktuální informace o dostupnosti a termínu dodání požadované konfigurace produktu.

Úvodní foto: (c) petrovich12 - Fotolia.com
Komentáře