BYOD v praxi - úspory, nebo náklady?

Jestliže nejste na záplavu rozličných mobilních zařízení ve firemním IT prostředí připraveni, čekají váš IT rozpočet velké otřesy.

BYOD v praxi - úspory, nebo náklady?


Proč bojovat s neustávající záplavou spotřebitelských zařízení přinášených na pracoviště zaměstnanci? Za tento bod jsme se již dostali. Nyní je čas se s novou situací vyrovnat a nalézt způsob, jak včlenit fungující BYOD do vaší sítě.

Pamatujete si časy, kdy mobilní zařízení vlastnil pouze top management firem? Nebo to, jak vaše společnost řešila mobilitu elegantním příkazem „tolerujeme pouze BlackBerry“? Teď se trend BYOD (z anglického bring your own device, přines své vlastní zařízení) rozšířil do celé vaší organizace – bez ohledu na to, zda je do děje zapojen váš IT tým nebo ne. A zatímco se vypořádáváte s problémy se správou zařízení a bezpečností sítě, pomalu si začínáte všímat, že mobilita stále lačněji požírá váš rozpočet na IT.

Nová řešení, datové plány, aplikace, software – jaké jsou vlastně skutečné náklady na BYOD?

Ve chvíli, kdy se IT oddělení přenesla přes odmítání povolení osobních zařízení v síti, se nabízela myšlenka, že BYOD vlastně může společnostem ušetřit peníze díky tomu, že nemusejí svým zaměstnancům kupovat koncová pracovní zařízení. Ve skutečnosti ovšem tyto úspory mohou rychle vymazat náklady pramenící z toho, jak bude IT oddělení schopné podporovat a zabezpečit všechna ta různá zařízení. Tady přichází na scénu stanovení pravidel pro BYOD – ta musí pracovníkům i zaměstnavateli jasně vymezit, co spadá do jejich kompetencí.

V průzkumu společnosti Xigo, jež se zabývá optimalizací výdajů v této oblasti, zmiňovali respondenti úspory nákladů jako primární cíl svých BYOD programů. Nicméně většina z nich (67 procent) uvedla, že jejich výdaje na mobilitu se po povolení určité formy BYOD nezměnily, dokonce se téměř čtvrtina dotazovaných setkala s jejich nárůstem. V jiném výzkumu, realizovaném společností Lieberman Software, většina respondentů (69 procent) sdělila, že BYOD podle jejich názoru zvyšuje náklady na IT a bezpečnost.

„Firemní manažeři si mohou myslet – už nemusím zaměstnancům kupovat notebooky či tablety, takže mi to ušetří peníze,“ říká Paul DeBeasi, viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner. „Ovšem výdaje na hardware jsou mnohem nižší než skryté náklady BYOD,“ dodává, takže otázkou není, zda náklady poklesnou, ale zda budou růst nebo zůstanou stejné.





Úvodní foto: © Logostylish - Fotolia.com




Komentáře