Certifikace ITIL pro váš IT management: kreditový systém ITIL

Nároky na kvalifikaci v řízení IT služeb rostou a někteří zaměstnavatelé si za certifikace a zkušenosti v oblasti metodiky osvědčených postupů řízení IT neváhají připlatit.

Certifikace ITIL pro váš IT management: kreditový systém ITIL


Jestliže jste někdy dělali vlastní průzkum dostupných IT certifikací, určitě víte, že se Information Technology Infrastructure Library (zkráceně ITIL) obvykle nachází u vrcholu podobných seznamů. Poznatky sdružené v ITIL jsou vytvořeny tak, aby společnostem pomohly identifikovat oblasti, v nichž by se měly zlepšit, a poskytují návody na konkrétní změny pro snížení nákladů a zvýšení produktivity – bez závislosti na daném dodavateli.

ITIL můžete použít například pro redukci nákladů na helpdesk díky tomu, že vytvoříte sekci „oprav si sám“ na intranetu své společnosti. Popřípadě tyto směrnice můžete využít pro rozhodnutí o tom, zda konkrétní činnost udělá interní IT nebo externí dodavatel. Myslete však vždy na to, že ITIL není přímo nástrojem, jako spíše souborem nejlepších praktik týkajících se managementu IT služeb a jejich životního cyklu.

Kreditový systém ITIL

Kvalifikační schéma ITIL využívá takzvaný modulární kreditový systém. Všem kvalifikacím ITIL je v jeho rámci přiřazena specifická hodnota. Při získávání těchto kreditů se uchazeč kvalifikuje pro test na vyšší úrovni certifikace. V rámci kvalifikačního schématu ITIL existuje pět úrovní kvalifikace:

ITIL Foundation, čili základní úroveň, v níž kandidáti dosáhnou dvou kreditů, se skládá ze 40 testových otázek. Pro tento typ zkoušky není třeba splnit žádné další podmínky. Tato úroveň řeší klíčové prvky, koncepty a terminologii spojené se správou životního cyklu IT služeb.

ITIL Intermediate Level, neboli středně pokročilá úroveň, je otevřena kandidátům, kteří již úspěšně splnili zkoušku ITIL Foundation a ukončili akreditovaný školicí kurz. Středně pokročilá úroveň zahrnuje dva prvky. Prvním z nich je zkouška zaměřená na životní cyklus služeb, druhým je potom zkouška způsobilosti služeb (Service Capability).

ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC), čili Správa napříč životním cyklem, v níž kandidáti dosáhnou pěti kreditů, vyžaduje od kandidáta, aby úspěšně složil zkoušku ITIL Foundation plus získal dalších 15 kreditů ze zkoušek ITIL Intermediate, což mu poskytne minimum 17 kreditů pro možnost složení této zkoušky. Tato zkouška je zároveň branou k získání ITIL Expert Level. ITIL Expert Level, čili expertní úroveň, vyžaduje od kandidátů, aby nasbírali 22 kreditů, které získali splněním zkoušek ITIL Foundation, Intermediate Level a MALC.

ITIL Master Qualification po kandidátovi vyžaduje, aby již měl kvalifikaci ITIL Expert. Pro získání ITIL Master Qualification musejí kandidáti „vysvětlit a odůvodnit, jak vybrali a individuálně aplikovali rozsah znalostí, principů, metod a technik z ITIL a podpůrných technik managementu pro dosažení kýžených výsledků pro byznys v jednom nebo více praktických úkolech“.

Jakmile kandidát zakončí danou úroveň zkoušky ITIL, je mu udělena certifikace a jí přiřazené kredity. Každá úroveň certifikace má své vlastní požadavky, z nichž všechny zahrnují zisk konkrétního počtu kreditů.

→ Následující díl: Doplňkové kvalifikace ITIL


Úvodní foto: © Igor Mojzes - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 9/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře