České a slovenské hackathony se nejčastěji týkají internetu věcí

Nejvíce akcí se zaměřuje na internet věcí, otevřená data, mobilní technologie a analytiku. Nejčastějšími cílovými odvětvími hackathonů pak jsou bankovnictví a finance, doprava či mobilita a veřejná sféra.

České a slovenské hackathony se nejčastěji týkají internetu věcí


Redakce INSIDE zmapovala bezmála 50 hackathonů, jež se uskutečnily v Česku a na Slovensku v minulém roce a první polovině roku letošního. Z posbíraných dat mimo jiné vyplývá, že nejčastějšími pořadateli hackathonů je tzv. start-up scéna (19 %, akcelerátory, huby a jednotlivé start-upy), na druhém místě jsou softwarové firmy a poskytovatelé cloudových aplikací (15 %, ISV, SaaS), třetí místo obsadili operátoři a telekomunikační společnosti či poskytovatelé infrastrukturních služeb (14 %, operátoři, ISP, IaaS). Mezi významné pořadatele patří také tzv. megadodavatelé (IBM, Microsoft, Google aj.) nebo vysoké školy.

Zajímavé je také časové rozložení hackathonů v průběhu roku: „Plánujete-li hackathon, očeká­vejte největší konkurenci, a tedy i možný boj o účastníky v březnu, dubnu a listopadu. Na druhou stranu jde společně s říjnem o ideální termíny, chcete-li zapojit například studenty VŠ,“ vysvětluje šéfredaktor INSIDE Lukáš Erben. „Naopak, necílíte-li na vysoko­školáky, ale například na komunitu profesionálních vývojářů, máte v případě termínu větší volnost.“

Internet věcí vede

Více než čtvrtina zmapovaných akcí byla plně nebo zčásti zaměřena na technologie internetu věcí či souvisejícího průmyslu 4.0. Přibližně desetinový podíl pak v uplynulém roce a půl měly otevřená data, mobilní technologie a aplikace i analýza či vizualizace dat.

Nejčastějšími cílovými odvětvími (těmi, pro něž jsou výstupy hackathonů určeny) jsou veřejná správa a chytrá města (23 %), bankovnictví a finance (19 %), doprava a mobilita (16 %). Přibližně desetinový podíl pak mají e-health a telemedicína, e-commerce a výrobní sféra.

Až stotisícové odměny

Nejprestižnější akce jsou do­továny finančními cenami v řádu stovek tisíc Kč, řada akcí ale nabízí pouze věcné či nepeněžní ceny, případně peněžní ceny v desítkách tisíc nebo tisících pro jednotlivé členy vítězného/vítězných týmů.

Zdaleka ne všechny akce vyhla­šují vítězné příspěvky veřejně. Ob­vyklejší je to u hackathonů, jichž se účastní kompletní týmy, případně u akcí, během nichž jsou vytvářeny kompletní prototypy aplikací. Hac­kathony ale nemusejí být určeny jen programátorům – některé akce jsou koncipovány spíše jako několi­kadenní rozšířený brainstorming s cílem rozvinout nový produkt či službu pouze do podoby konceptu, nikoliv hotové aplikace či jejího prototypu.

Hackathon
Speciální „digitální soustředění“ v délce jednoho či více dnů, zaměřené na tvorbu aplikací, softwaru, webových portálů a dalších druhů programového kódu, ale také návrh obchodních modelů či inovací produktů a služeb. Jde o kombinaci anglických slov hack (angl. sekat, osekávat, ale také zjednodušovat či zkracovat postup či cestu – odsud se význam přenesl do světa IT) a marathon (maraton, maratonský závod). SKromě označení hackathon se používají i další – například hackday či hackfest. Hackathony se dnes stávají významným nástrojem pro zrychlení digitální transformace – analytici společnosti Gartner například doporučují organizacím udělat z nich součást digitální strategie.

Zdroj: Gartner/Inside


Úvodní foto: © olly - Fotolia.com
Komentáře