České firmy plýtvají datovým prostorem více než jinde v Evropě

Podíl duplicitních dat v tuzemských firmách činí 28 %, což je skoro dvojnásobek průměru Evropské unie. České podniky ukládají svá data chaoticky, chybí jim systém vnitřní kontroly.

České firmy plýtvají datovým prostorem více než jinde v Evropě


Nejčastější chybou v IT českých podniků a institucí je plýtvání prostorem datových úložišť, kdy se stejná data zbytečně ukládají vícekrát. Podle odhadu české IT firmy Infinity tvoří podíl duplicitních dat v tuzemských firmách 28 procent, což je skoro dvojnásobek průměru Evropské unie.

Průměrnou tuzemskou firmu stojí vlastní úložiště dat desítky tisíc Kč ročně, u větších společností pak jde o statisíce. Pokud ale firma kontroluje a reguluje ukládání dat, může tyto náklady výrazně redukovat. V praxi běžně vidíme úspory ve výši 20 až 30 %,“ uvedl ředitel divize cloudových řešení a služeb Infinity Karel Fišnar.

České firmy podle něj trpí hlavně chybějícím systémem vnitřní kontroly, což se projevuje chaotickým a vícenásobným ukládáním dat, kdy má vícero uživatelů uložený stejný dokument nebo e-mail na více místech – a často v různých verzích, s nimiž se pak zpětně jen velmi těžko pracuje.

Jedním z řešení je centralizovaný firemní portál, v němž všichni zaměstnanci pracují na jediném dokumentu, který je uložený na jednom místě. „Zdaleka ne každá firma, která přejde na centralizovaný firemní portál, si ale současně zabezpečí, aby se jí nově získaný volný prostor rychle nezaplnil bezcennými duplicitními daty od vlastních zaměstnanců,“ dodává Karel Fišnar.

Důležitá je podle něj i analýza hlavních firemních datových toků, kterou by si měla zajistit každá firma o více než 50 připojených počítačích. Pomocí této analýzy lze určit správný čas pro přechod na virtualizaci nebo cloud, které mohou zlevnit provozní náklady a cenu za uložená data.

Odhad vývoje podílu duplicitních firemních dat v procentech

Rok / oblast      ČR          EU          USA    
2013 28 % 15 % 12 %
2014 27 % 13 % 11 %
2015 25 % 10 % 9 %

Zdroj: Infinity

Čtěte také:
→ Pět trendů ECM pro rok 2014
Rostoucí objemy nestrukturovaných dat v organizacích vytvářejí tlak na správu tohoto typu obsahu. Bez ní nelze pořizované vstupy efektivně zpracovávat a využívat v interních procesech. Tento aspekt představuje hlavní motiv zvýšeného zájmu o řešení kategorie ECM (Enterprise Content Management).
→ Jak na Business Intelligence ve světě velkých dat
Firmy si stále více začínají uvědomovat, že konkurenční výhoda je často skryta ve vlastních datech. Ta totiž říkají, co zákazníci chtěli, chtějí a co teprve budou chtít.

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+


Úvodní foto: © kubais - Fotolia.com
Komentáře