Česko se probojovalo mezi Top 25 zemí Globálního inovačního indexu

Česká republika zaznamenala úspěch na poli inovací, když letos v Globálním inovačním indexu obsadila 24. místo ze 131 světových ekonomik.

Česko se probojovalo mezi Top 25 zemí Globálního inovačního indexu


Globální inovační index (Global Innovation Index, GII) hodnotí světové ekonomiky podle inovačních schopností. Je postavený na sedmi pilířích, ve čtyřech z nich si ČR vede nadprůměrně i ve skupině 49 vysokopříjmových zemí. Jde o infrastrukturu, sofistikovanost obchodu, znalostní a technologické výstupy a tvůrčí výstupy. „Opravdu mě těší výsledek, kterého naše země v žebříčku dosáhla. Před dvěma lety jsme ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace představili revoluční inovační strategii a přesvědčili vládu, že výzkum se stane základem nové hospodářské vize Česká republika: Země pro budoucnost. Vyplatilo se to a postupně se posouváme mezi inovační lídry,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Česká republika si podle GII letos umístila na 28. místě v inovačních vstupech, tedy výše než v loňském roce a výše než v roce 2018. Pokud jde o inovační výstupy, Česká republika zaujímá 17. místo, což je opět posun nahoru ve srovnání s předchozími dvěma lety.

„Nejlepších výsledků Česká republika dosahuje ve znalostních a technologických výstupech, tvůrčích výstupech, infrastruktuře a sofistikovanosti obchodu,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík a dodává, že situace v souvislosti s bojem proti SARs-COV2 ukázala, jaké máme nové národní bohatství, kterým je transfer technologií, vývojové týmy a celkově kreativní procesy. Ty v krátkém čase přinášejí úspěšná technologická řešení a nové produkty globálního významu.

Česká republika je silná ve znalostních a technologických výstupech, tvůrčích výstupech, infrastruktuře a v sofistikovanosti obchodu. Co se týče infrastruktury, velmi dobře si stojí s ekologickou udržitelností a environmentálními certifikáty a certifikáty kvality, zde patří mezi top 10. V oblasti inovačních vazeb je podle GII na 1. místě ve výzkumu a vývoji financovaném ze zahraničí. Česká republika nadále vyniká v oblastech, které souvisejí se zpracovatelským průmyslem. Patří mezi top 10 v dovozu vyspělých technologií, vývozu špičkových technologií a ve výrobě špičkových technologií.

Globální inovační index vydávají instituce Cornell University, INSEAD a World Intellectual Property Organisation (WIPO), specializovaná agentura OSN. V roce 2020 GII představuje 13. edici věnovanou tématu: Kdo bude financovat inovace?

GII bere inovace za klíčovou hybnou sílu hospodářského rozvoje, a proto si klade za cíl poskytovat hodnocení inovací a analýzu odkazující na přibližně 130 ekonomik. Index je hodnotícím žebříčkem inovačních schopností a výsledků světových ekonomik. Měří inovace na základě kritérií, která zahrnují instituce, lidský kapitál a výzkum, infrastrukturu, úvěr, investice, vazby, tvorbu, vstřebávání a šíření znalostí a kreativní výstupy.

Zdroj: MPO


Úvodní foto: © pixel_dreams - Fotolia.com
Komentáře