CIO jako šéf inovací

Šéfové IT oddělení začínají přemýšlet strategicky. I když jsou jejich pracovní úkoly odlišné od poslání ředitelů firem, CIOs se stávají nepostradatelnou součástí managementu společností. Na mítincích je tak jejich židle pomyslně po pravé ruce generálního ředitele.

CIO jako šéf inovací


Tato zjištění můžeme vyčíst z globálního průzkumu IBM C-suite Study, který proběhl mezi top manažery z celého světa. Pravidelného dotazování se jich tentokrát zúčastnilo přes čtyři tisíce. Na osm desítek jich bylo z České republiky. Vhled IT ředitelů, jejich odborné zkušenosti a názory mají na strategické směřování firmy nebývalý a nepostradatelný vliv. Účastníci průzkumu IBM očekávají, že šéfové IT zaujmou do roku 2018 klíčovou roli při naplňování strategických firemních vizí. Konkrétně tak vnímá jejich úlohu 80 % dotázaných.


Jan KleindienstPodle C-suite Study se IT oddělení ve velké míře podílí na transformaci společnosti. Řešení, která vznikají na pracovních stolech IT odborníků, pomáhají firmám lépe fungovat. A nejde jen o technické záležitosti – informační technologie v dnešní době inovují nejenom produkty, ale i vlastnosti trhu a samotné obchodní modely. Šéfové IT se chtějí zaměřit na zákazníka a zlepšit jeho zkušenost ve všech fázích interakce s firmou. Důležité přitom je, aby firemní komunikace se zákazníky byla co možná nejosobnější - firma tak získá lepší představu o preferencích svých klientů a tyto poznatky může využít ve strategickém plánování. Podle IT ředitelů se v komunikaci firem se zákazníky za poslední tři roky zvýšil zejména význam digitálních technlologií, konkrétně mobilních řešení a cloudu.

Na změny můžeme pohlédnout i tak, že se informace proměnily v surovinu. Jsou nyní jakýmsi přírodním zdrojem, který neubývá, ale naopak narůstá. Dají se těžit, rafinovat, skladovat a využívat pro řízení a rozvoj společností. Díky tomu jsem přesvědčen, že se význam role CIO bude nadále zvyšovat. Zkratka IT znamená koneckonců informační technologie a písmeno „I“ v titulu CIO odkazuje na slovo „information“. Já osobně si ho poslední dobou vykládám jako „innovation“ – CIO je tedy také Chief Innovation Officer -  k většině inovací dojde právě v oblasti IT nebo jejím prostřednictvím.

Aby se inovace nestaly jen prázdnou mantrou, je třeba držet se tří zásadních hesel – pokory (pořád je co se učit), odvahy (dělat chyby je součástí tvůrčího procesu) a týmové práce. Do týmové práce je nutné zapojit všechny složky firmy, včetně IT. Není proto překvapením, proč naše studie ukázala, že role CIO v podnicích roste. Tedy alespoň v těch, které chtějí uspět.

Role ředitelů IT byla také tématem CIO workshopu, který pořádala platforma VIP Open Forum.

Autor pracuje jako CTO a vedoucí výzkumné laboratoře IBM v Praze.

Čtěte také:
→ Ztrácejí CIO vliv?
Uživatelé informačních a komunikačních technologií v podnicích se stále více osamostatňují. K mnoha operacím již v podstatě nepotřebují informatiky a zařizují si mnoho funkcionalit bez jejich asistence i vědomí.
→ Práce v ICT: Stálé změny
Jednou z konstant segmentu ICT, a to i v Česku, jsou výrazně nadprůměrné platy. Několik posledních let se průměrná odměna v ICT pohybuje kolem 1,5násobku průměrného platu, a zdánlivě se tak na tomto poli nic zásadního neděje.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře