Cloud se mění, prim začíná hrát přidaná hodnota

Výzkumy ukazují, že adopce cloud computingu v podnikové sféře má k masovosti daleko. Současně se cloudová scéna mění. Firmy namísto již samozřejmé efektivity očekávají vyšší přidanou hodnotu – „cloudová řešení“.

Cloud se mění, prim začíná hrát přidaná hodnota


Žádná pocitová skepse ovšem nic nemění na tom, že cloud computing je velmi zdravě a dravě rostoucím byznysem. Sto největších světových poskytovatelů cloudových služeb v roce 2012 utržilo 15,7 miliardy dolarů, což znamená nárůst o 37 procent. Šest společností působících v segmentu má letos vygenerovat obrat převyšující jednu miliardu dolarů. Nejvyšší meziroční růsty tržeb za cloudové služby vykázaly společnosti Salesforce, Amazon, Microsoft, Google, SAP a Oracle. Nejspíše není žádným překvapením, že jde současně i o největší poskytovatele v oboru.

Podle informací společnosti Nine Lives Media vzrůstá rovněž význam tzv. zprostředkovatelů cloudových služeb neboli cloud services brokers. Ze sta největších poskytovatelů si tuto roli přisoudilo 42,5 procenta. O rok dříve to bylo 34,8 procenta. Hlavní funkce cloudových zprostředkovatelů spočívá v integraci různých cloudových platforem v prostředí koncových zákazníků.

Z rostoucích prodejů samotných cloudových služeb profitují i dodavatelé relevantní infrastruktury. S její pomocí budují poskytovatelé své systémy a podle informací společnosti 451 Research porostou tržby dodavatelů řešení virtualizace, automatizace, správy a bezpečnosti pro cloud computing v následujících letech o 21 procent ročně.

Zaostává využití cloudových služeb?

Moderní historie cloud computingu se píše od roku 2006. Po více než sedmi letech možná překvapí, že analytici společnosti Gartner zjistili poměrně nízkou míru využití cloudových služeb v organizacích. Konkrétně šlo o 38 procent, ale toto číslo má jistá specifika. Gartner sledoval pouze podnikové zákazníky, nikoli individuální zaměstnance a jejich oficiálně tolerované služby typu Dropbox nebo Google Drive.

V následujících dvou až pěti letech hodlá 60 procent podniků zvýšit své výdaje za cloudové služby. Opačný přístup, tj. snížení výdajů, má v úmyslu šest procent organizací. Povšimněme si časového horizontu, který Gartner uvádí. Jde o skutečně dlouhodobý výhled, jenž s přítomností nemá mnoho společného. Tak jako tak vypovídá o smýšlení respondentů, kteří cloud computing reflektují, ale k jeho rychlému přijetí se v podstatě nemají. Na vině samozřejmě mohou být i životní cykly existující infrastruktury.

Stejně jako analytici IDC i Gartner pozoruje strategickou změnu v přístupu poskytovatelů ke cloudovým službám. Důraz začíná být kladen na přidanou hodnotu a ekonomická stránka provozu se stává samozřejmostí. Zákazníci vlivem komoditizace začínají vnímat cloud computing jako samozřejmost a jeho původní hodnoty již tolik neoceňují. Poskytovatelé reagují vyšší diverzifikací nabídek a tvorbou specificky orientovaných služeb. Dochází současně k jisté změně terminologie. Cloudové služby s přidanou hodnotou představují tzv. cloudová řešení, která mohou ošetřovat témata a problematiky různých vertikál, procesů či skupin uživatelů.

Druhá evoluční fáze cloud computingu

V letech 2013 až 2017 dosáhne po dle informací společnosti IDC globální obrat trhu veřejných cloudových služeb složené roční míry růstu v hodnotě 23,5 procenta. Jde o pětinásobek tempa celého průmyslu informačních technologií. Právě toto dvouciferné tempo posouvá adopci cloud computingu do druhé fáze.

V první se podle Franka Gense, vedoucího analytika společnosti IDC, organizace zaměřovaly na zdokonalení a zefektivnění provozu a funkcí IT oddělení. Ve druhé etapě se začnou soustředit na přidanou hodnotu cloud computingu, která spočívá v přechodu na komplexní řešení a zvyšování konkurenceschopnosti. Od převážně ekonomických aspektů se tedy zájem přesune k inovačnímu pohledu. Gens předpokládá, že se výrazně zvýší poptávka po virtuálních privátních cloudech. Jde o mezistupeň mezi privátními a veřejnými formami, jenž bude vyhovovat „cloudovým skeptikům“. Nabídne výhody elastického veřejného cloudu v kombinaci s kontrolou a soukromím privátních cloudů.

Rostoucí komoditizace cloudových služeb zvýší konkurenci na straně nabídky. Vzroste tlak na ceny a kvalitativní standardy. Poskytovatelé se podle IDC budou muset odlišit přidanou hodnotou svých služeb. Jejich nabídky se změní z prosté náhrady elementárních výpočetních zdrojů na plnohodnotná řešení zaměřená na obchodní inovace a průmyslovou transformaci. Jde tedy o stejné parametry či požadavky, jakým čelí podnikové informační technologie již několik let. Namísto servisní role se musí moderní infrastruktura stát partnerem byznysových složek.

Čtěte také:
→ 10 datových a cloudových trendů
Jaké trendy budou dominovat flashovým, cloudovým a softwarovým odvětvím?
→ Jak zastavit cloudový převrat
Joe Baguley vysvětluje, proč nejsou neoficiální IT výdaje takovou hrozbou, jak si mnoho CIO myslí?

Úvodní foto: © romanya - Fotolia.com
Komentáře