Cloud se mění, prim začíná hrát přidaná hodnota - 2

Výzkumy ukazují, že adopce cloud computingu v podnikové sféře má k masovosti daleko. Současně se cloudová scéna mění. Firmy namísto již samozřejmé efektivity očekávají vyšší přidanou hodnotu – „cloudová řešení“.

Cloud se mění, prim začíná hrát přidaná hodnota


V roce 2017 mají veřejné cloudové služby generovat 17 procent globálních produktových výdajů na informační technologie. Konkrétně půjde o aplikace, infrastrukturní software, platformy ve formě služby, servery a standardní ukládání dat. Podílově největší kategorií dlouhodobě zůstává software as a service.

Trh technologií pro budování cloudů

Vzestup cloud computingu s sebou nese i tržní boom souvisejících technologií, resp. prostředků určených pro budování cloudů. Společnost 451 Research je definuje jako instalovaná a konzumovaná řešení on-premise, která pokrývají oblasti virtualizace, automatizace, správy a bezpečnosti. Nejde tedy o „cloud“, ale o prostředky, s jejichž pomocí lze cloudové služby vytvářet a distribuovat. Analytici se shodují na tom, že zájem organizací o cloudové služby pohánějí dva hlavní motivy. První z nich má podobu snahy o snížení provozních i investičních výdajů. Druhým podnětem je flexibilita cloudových služeb, která umožňuje efektivnější čerpání výpočetních zdrojů.

Složená roční míra vývoje trhu technologií pro budování cloudů má v letech 2013 až 2016 podle společnosti 451 Research hodnotu 21 procent. Na konci tohoto období segment globálně vygeneruje obrat v hodnotě 22,6 miliardy dolarů. 66procentní podíl v této složené kategorii má aktuálně virtualizační technologie. Podle analytiků jde o nejvyspělejší součást segmentu, která z tohoto důvodu vykazuje i nejnižší roční míru růstu, konkrétně 16 procent CAGR v letech 2013 až 2016. Na druhé straně z hlediska výkonu a růstu stojí prostředky pro automatizaci a management, jejichž CAGR činí 28 procent. O jeden procentní bod je překonávají bezpečnostní prvky. Od podzimu 2012 se uskutečnilo na trhu technologií pro budování cloudů 12 významných akvizic. Společnost 451 Research očekává další konsolidaci segmentu, což dokládá i poměr mezi veřejně obchodovanými a privátními subjekty, které se v kategorii pohybují. 21 procent z nich je kótováno na burze, 79 procent nikoli. Do první skupiny patří povětšinou velké společnosti, ve druhé se vyskytuje řada startupů. Na veřejně obchodované dodavatele připadá navíc 87 procent z obratu segmentu.

Úvahy o konsolidaci podporuje i distribuce příjmů mezi dodavateli technologií. Pouze šest z nich vygenerovalo v roce 2012 tržby přesahující částku 500 milionů dolarů. Obrat 44 procent nepřesahuje hodnotu 5 milionů dolarů.

Čtěte také:
→ 10 datových a cloudových trendů
Jaké trendy budou dominovat flashovým, cloudovým a softwarovým odvětvím?
→ Jak zastavit cloudový převrat
Joe Baguley vysvětluje, proč nejsou neoficiální IT výdaje takovou hrozbou, jak si mnoho CIO myslí?

Úvodní foto: © romanya - Fotolia.com
Komentáře