Cloud v logistice není jen o redukci nákladů

Využití cloudových technologií je spojováno především se snižováním nákladů. V logistice je zapotřebí se zaměřit i na jiná pozitiva.

Cloud v logistice není jen o redukci nákladů


Přinášíme pět námětů, proč nepřemýšlet o logistickém cloudu jen jako o prostředku k úspoře financí.

Cloud pomáhá celému logistickému řetězci

Na logistických procesech se aktivně podílejí všechny zúčastněné strany. Jsou jimi odesílatelé, spediční firmy, logistické společnosti, doručovatelé a pochopitelně i příjemci zboží. Efektivnější koordinace všech stran může být velkou příležitostí, jak zlepšit fungování celého řetězce. Faxová, telefonní nebo e­mailová komunikace dnes již nejsou nejrychlejší a je pravda, že v tomto směru je cloud perfektním médiem pro multi­party komunikaci.

Zhodnoťte svůj čas, protože stále a dnes možná ještě více platí, že čas jsou peníze

Tempo v podnikání se čím dál více zrychluje. Logistické procesy jsou stále nákladnější, ceny energií a paliv na světových trzích rostou. Požadavky na ekonomickou návratnost do technologických investic jsou také vyšší. Firmě pomáhá cokoliv, co v logistických procesech ušetří čas. Logistická síťová řešení založená na cloudu pomáhají tuto dobu významně zkracovat. Zejména v případě, pokud na této síťové infrastruktuře participují všechny strany logistického řetězce.

Buďte dravější, nebojte se naplno využít svůj IT tým

Přiznejme si, že v dnešní době není mnoho firem, které by mohly říct, že staví především na IT oddělení. Většina organizací tvrdí, že jejich IT rozpočty jsou omezené, a investují raději třeba do obnovy vozového parku než do nových logistických IT řešení. Využijte toho a nenechte si utéct příležitost, jak dosáhnout konkurenční výhody. Skočte do cloudového řešení. Dejte více času a pros toru svému IT oddělení, které mezitím třeba může podporovat obchodní oddělení generující pro firmu peníze.

Vytvořte si flexibilní IT portfolio

Ne všechna IT řešení ve vaší firmě musí být strategická. Tento způsob myšlení je pro mnoho společností stále problematický. Mnoho jich investuje do IT velké finanční prostředky pouze na počátku projektu. Očekávají od těchto záměrů zázraky a nechtějí dále o investicích do IT řešení ani slyšet. Cloudová logistická řešení dávají firmám prostor pro vytvoření portfolia IT produktů, se kterými si doslova mohou „hrát“ a v průběhu času střídat jednotlivá řešení, která více odpovídají například roční době nebo třeba objemu zakázek. Takovéto taktizování může ve finále uspořit nemalé náklady.

Opravdová hodnota cloudu v logistice spočívá v možnosti získat pro vaši firmu nové technologické možnosti

Cloud vám dává prostor pro efektivnější transformaci IT oddělení, které se tak může více zaměřit i na jiné činnosti nutné pro úspěch vašeho byznysu. Logistická řešení založená na cloudu vám zkrátka dávají příležitost myslet jinak.


Úvodní foto: © bebe - Fotolia.com
Komentáře