DRaaS: obnova po katastrofě jako služba (2.)

Obnova po katastrofě jako služba (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) zálohuje celé prostředí, nejen data.

DRaaS: obnova po katastrofě jako služba (2.)


Předchozí díl

Malé podniky vidí DRaaS jako způsob, jak si konečně dovolit širší BC/DR řešení.

„DRaaS dokáže minimalizovat nebo dokonce kompletně zrušit požadavek na kapitál společnosti za účelem implementace DR řešení,“ říká Jerry Irvine, CIO společnosti Prescient Solutions. Protože je DRaaS cloudovým řešením, mohou jej podniky objednat v téměř jakékoliv kapacitě, díky čemuž dochází k efektivitě nákladů i u menších výrobních prostředí. Z 8 000 výrobních instancí DRaaS, které dnes existují (odhad Gartneru), je podle Morencyho 85 až 90 procent menší instance mezi třemi a šesti výrobními aplikacemi. Rozsah VM těchto společností je mezi pěti a šedesáti VM a přidružené výrobní úložiště nemá více než dva až pět TB.

O DRaaS mají velký zájem podniky zasažené stále se zhoršujícími přírodními katastrofami,

„Když se podíváte na důsledky událostí typu tsunami v Japonsku, uvědomují si představenstva firem potřebu obnovy po katastrofě a více na ni tlačí,“ říká Morency. Tento tlak a cenová dostupnost DRaaS může být pro malé podniky rozhodující.

Postupujte opatrně

Velké podniky i menší firmy zvažující implementaci DRaaS musejí vynaložit spoustu úsilí již před samotným výběrem řešení a i posléze je čeká dost práce.

„Není to tak, že byste všechnu práci delegovali na poskytovatele služby,“ říká Richard P. Tracy, ředitel kybernetické bezpečnosti společnosti Telos Corporation. Jestliže podnik vyžaduje replikaci do cloudového prostředí podporovanou výhradně datovými centry SAS70, potom by měl být poskytovatel DRaaS schopen demonstrovat, že má datová centra SAS70 a měl by souhlasit, že bude data v cloudu uchovávat pouze v těchto zařízeních.

V závislosti na konkrétním odvětví se musí zákazník ujistit, že poskytovatel DRaaS splňuje provozní standardy HIPAA, GLBA, PCI-DSS či některý z ISO standardů dle potřeby.

„Nemůžete jim věřit, že tyto standardy splňují, jenom proto, že se to píše na jejich webu,“ říká Tracy.

Díky povaze cloudu může DRaaS nabídnout nativní replikaci dat a redundanci pro spolehlivou zálohu i obnovu. Avšak pokud není specifikováno jinak, může DRaaS zahrnovat pouze replikaci pro obnovu klíčových systémů, nemusí být tedy zahrnuta [komplexní] záloha.

„Mnoho organizací definuje své zálohovací systémy či repozitáře dat jako nejdůležitější řešení pro replikaci v zařízeních DR,“ říká Irvine. To umožňuje replikaci jádrových systémů a zálohu dat do DRaaS.

Jakmile jsou [lokálně ztracená] podniková data k dispozici pouze prostřednictvím služby DRaaS, dojde k distuaci, kdy podnik a jeho DRaaS podpora musejí tato data přesunout zpět do podnikové infrastruktury.

„Musíte se ujistit, že vás poskytovatel DRaaS v tomto procesu podpoří,“ říká Tracy. S únikovými strategiemi jsou spojeny procesy, procedury a metrika, které zákazník musí definovat v procesu plánování obnovy po katastrofě. Tyto prvky závisejí na konkrétní organizaci. Procedury určují načasování pro to, jak brzy bude realizována obnova dat do primární lokace a jak brzy společnost opět zapne své systémy.

„Roli poskytovatele DRaaS by zde měla definovat dohoda o úrovni služeb,“ říká Tracy.

DRaaS: Stojí za zvážení

DRaaS dokáže replikovat infrastrukturu, aplikace a data do cloudu pro umožnění plné obnovy prostředí. Jeho cena je rozumní a řešení komplexní. DRaaS je sice stále v prvotní fázi své existence, stále ale dle všeho stojí za zvážení, zejména díky celkovému počtu a množství typů dostupných řešení a viditelné potřebě trhu.

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © olly - Fotolia.com
Komentáře