Co si IT projektoví manažeři nejvíce přejí (2.)

Pozice projektového manažera je plná „radostí“. S takovým člověkem je jednáno jako se sluhou managementu, obvykle nebývá tázán na názor, ať už jde o klíčová rozhodnutí či priority projektu. Úkoly a uzávěrky jsou neustále měněny, načež je vždy důkladně pokárán za každé zpoždění. Co kdyby ale projektoví manažeři mohli tohle všechno změnit? Co by si „projekťáci“ přáli?

Co si IT projektoví manažeři nejvíce přejí (2.)


Mít jasně definované cíle a požadavky projektu

„Projekty IT vývoje jsou velmi často spouštěny s obecnými nebo nepřesně definovanými cíli a/nebo požadavky na produkt, které dále během životního cyklu projektu vytvářejí hotová minová pole,“ říká Edward R. Jones, ředitel profesionálních služeb společnosti Diligent eSecurity International.

„Často je opodstatněné, když projekt začíná s nějakými neznámými nebo ne zcela jasnými položkami,“ říká Jones. „Ale bylo by skvělé, kdyby na ně byl upozorněn projektový manažer, aby do svého úsilí mohl zahrnout nutnost jejich zdokonalení.“

Získat na svou stranu zainteresované subjekty a koncové uživatele

„Dalším přáním by bylo mít schopnost identifikace klíčových zainteresovaných osob, které budou potvrzovat priority a významná rozhodnutí,“ říká Rathová. „To by pomohlo zajistit nejen správné řízení rozpočtu, ale také to, že budou nejdůležitější položky dodávány včas.“

Podobně by bylo hezké mít „sponzory, kteří chtějí slyšet, jaká rizika jsou spojena s jejich požadovanými změnami a kdo bude za tato rizika nést zodpovědnost, jakmile je pochopí, a přesto budou změnu požadovat,“ říká expert na projektový management Mark Calabrese. „Nic nevezme vašemu týmu vítr z plachet více než koncový uživatel, který je k zapojení do procesu netečný nebo trpí paralýzou, pokud jde o poskytování zpětné vazby ve chvíli, kdy ji potřebujete nejvíce,“ popisuje Cory Crosland, zakladatel a prezident společnosti Croscon, zakázkové technologické a servisní firmy. Takže „nalezení správného zainteresovaného subjektu (případně více subjektů) je velice důležité“.

Být brán s respektem

„Džine, ať lidé pochopí, že projektoví manažeři jsou zkušení lídři, kteří mají jedinečnou kvalifikaci pomoci dané organizaci dosáhnout jejích ambicí,“ přeje si Anderson – a mnoho dalších projektových manažerů. „Nevyužívejte projektové manažery jako vysoce kvalifikované administrativní asistenty, kteří budou organizovat vaše schůzky a dělat z nich zápisy,“ říká. „Jsou to seriózní lídři s pokročilými schopnostmi, kteří jsou schopni dodat energii lidem, nad nimiž nemají přímou kontrolu, a motivovat je.“

Mít povolení přizpůsobovat projekty podle potřeby (aniž jsou zpětně kritizováni)

„I když jste projekt perfektně naplánovali, v každé zatáčce na vás čekají problémy,“ říká Crosland. „Zejména u dlouhodobějších projektů se může firma a její požadavky rychle měnit,“ říká. A dobří projektoví manažeři se musejí rychle přizpůsobit.

„Zajistěte projektovým manažerům flexibilitu potřebnou ke změnám přístupu k projektu podle potřeby, aniž je budete zatěžovat zbytečnými procesy a kontrolními seznamy,“ říká Anderson. „Zkušení projektoví manažeři vědí, jak aplikovat správné techniky řízení k dosažení optimálního výkonu týmu,“ vysvětluje. „Jestliže si získáte správné schopnosti, nebudete beztak potřebovat tolik procesní kontroly.“

Předchozí část:
→ Co si IT projektoví manažeři nejvíce přejí


Úvodní foto: © Minerva Studio - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 1/2014
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře