Co znamená cloud pro budoucnost IT organizací: budoucnost je ve veřejném cloudu

Na letošní konferenci Cloud Connect se diskuse přesunula od definice cloudu k diskusi praktických podnikových aplikací této technologie. Dokud dva konzultanti McKinsey nenaznačili, že by cloud mohl znamenat konec IT organizací, jak je známe.

Co znamená cloud pro budoucnost IT organizací: budoucnost je ve veřejném cloudu


Tón Cloud Connectu v Silicon Valley se v průběhu let pozoruhodně změnil. Konference se přesunula od propagace ke konceptuální práci. To znamená, že už to není taková zábava, ale je to více založeno na každodenní realitě implementace změny namísto představování si utopie. Mnoho prezentací se zaměřuje na příklady z reálného světa a konkrétní kroky se silným zaměřením na hybridní cloud.

Jeden šťastný prvek letošní konference: Nebyl zde ani jeden člověk, který by začal svou prezentaci slovy „Definujme si, co je to cloud...“ Takové úvody poněkud unavují, pokud je musíte poslouchat každou přednášku, každý rok, takže jejich absence byla velice vítaná. Jasně to indikuje, že se odvětví přesunulo od sběru elementárních znalostí k praktickým záležitostem spojeným s implementací a rozjížděním cloudových projektů.

Dominantním modelem prezentovaným ve většině přednášek byl hybridní cloud. Diskuse zahrnovaly témata výběru hardwaru a softwaru, migrace pracovní zátěže a management nákladů. Všechny tyto prezentace měly společný předpoklad, že v budoucnu bude cloud ovládán centrálním IT, což rozvine společný operační model využívaný napříč všemi cloudovými prostředími.

Samozřejmě, že jsou s tímto modelem spojeny významné výzvy – mezi nimi je významná jedna, tedy jak přimět aplikační skupiny, aby jej přijaly, pokud uvážíme, že mnoho jich už přijalo veřejný cloud bez jakéhokoliv zapojení centrálního IT. Ve skutečnosti není žádným tajemstvím, že mnoho z nich již přijalo veřejný cloud právě proto, že jim umožňuje začít bez zapojení IT.

McKinsey: Budoucnost je ve veřejném cloudu

Slibný obraz pokroku směrem k budoucnosti hybridního cloudu vedeného IT obdržel tvrdý úder ve formě přednášky konzultantů společnosti McKinsey Willa Forresta a Kary Sprague. Ti předpověděli konečnému harmonogramu přijetí cloudu úplně jiný scénář.

Forrest a Sprague zpochybnili roli hybridního cloudu – a dokonce i budoucnost IT tak, jak jej známe. Podle nich bude většina budoucnosti IT ve formě veřejného cloudu, který může mít s vysokou pravděpodobností formu oddělené IT organizace, vytvořené specificky k tomu, aby spočívala mimo tu dosavadní.

Na úvod svého tématu poznamenali, že většiny dostupného zlepšení umožněného tradičním IT již bylo dosaženo. Transakční systémy nahradily obrovské masy pracovní síly včerejška, zahrnující telefonní operátory, zapisovatele a obchodní cestující. Přestože je stále možné další postupné zlepšení, významné zvýšení produktivity nebo finančních úspor je nepravděpodobné. Pro aplikace těchto typů může cloud umožnit nějaké úspory nákladů, ale z výdajů už nevzejde nic dramatického.

Ve skutečnosti může být nejvyšším možným finančním příspěvkem IT snížení útrat za IT na průměrné úrovně daného odvětví. Jinými slovy, nejvyšší příspěvek, který dnes IT může poskytnout, je zeštíhlit rozpočty na minimální úrovně prosazované nejspořivějšími konkurenty v daném segmentu trhu.

Pokračování


Úvodní foto: © VRD - Fotolia.com
Komentáře