Díky stresu na pracovišti uvažují dvě třetiny IT profesionálů o odchodu ze stávajícího zaměstnání

Studie, provedená mezi evropskými IT administrátory, ukazuje na velké pracovní vytížení IT pracovníků. Ovlivňuje to nejen jejich sociální život ale i zdraví.

Díky stresu na pracovišti uvažují dvě třetiny IT profesionálů o odchodu ze stávajícího zaměstnání


Společnost GFI Software zveřejnila výsledky svého evropského průzkumu týkajícího se pracovního stresu. Podle ní zvažuje 68 % IT profesionálů odchod ze svého současného zaměstnání a hledání nové práce v důsledku stresu na pracovišti, a to i přes aktuální ekonomické oživování. Studie byla provedena mezi evropskými IT administrátory u společností s 10 a více zaměstnanci.

Respondenti byli dotazováni na úroveň pracovního stresu a vyjádřili své názory na hlavní stresové faktory, rovněž na vliv stresu na jejich rodinné a sociální vztahy a celkově na pracovní a osobní život.

Klíčová zjištění:

  • 67 % IT personálu prohlásilo, že jejich práce je stresující,

  • 36 % pracovníků ztrácí sociální vazby v důsledku řešení problémů v přesčasových hodinách,

  • 36 % schází větší kontakt s rodinou kvůli vysokým nárokům na osobní čas,

  • 28 % trpí nedostatkem spánku,

  • 19 % respondentů onemocnělo v důsledku stresu, což je o 4 % více než v loňském průzkumu,

  • v souvislosti se zaměstnáním se rozpadly nebo byly vážně narušeny partnerské vztahy u 16 % pracovníků,

  • 24 % lidí cítí, že jsou v okruhu svých známých či v rodině osobou nejvíce zatíženou stresem,

IT pracovníci jsou také jednou ze skupin, které pracují nad rámec maximálně 48hodinového pracovního týdne stanoveného zákony EU, a to často neplaceně. V průměru pracují respondenti průzkumu o 6 hodin více, než je jejich stanovená pracovní doba a 20 % z nich pracuje přesčas dokonce 8 – 12 hodin týdně.

„Práce v IT je považována za jedno z nejstresovějších kancelářských zaměstnání, a to především díky kritické roli, kterou dnes informační technologie hrají v celosvětové ekonomice,“ řekl Sergio Galindo, generální manažer Infrastructure Business Unit ve společnosti GFI Software. „Je hodně způsobů, jak organizace mohou omezit zátěž kladenou na IT zaměstnance a snižovat celkový stres. Realistické odhady rozpočtů na IT a personální obsazení určitě pomáhají, ale hodně lze udělat také v oblasti produktivity, což vede k významnému snížení úrovně stresu. Příkladem mohou být investice do technologií umožňující automatizovat rutinní aktivity,“ doplnil Galindo.

Čtěte také:
→ České ženy se do IT nehrnou, říká aktuální průzkum
O studiu či kariéře v oboru informačních technologií přemýšlí pouze 36 % z nich. (Přečtení předcházejícího článku se ani není co divit.)
→ Co znamená CIO: Jak se mění role ředitelů IT oddělení
IT prochází neustálými změnami, ať už je to cloud, big data, či mobilní aplikace. Co to znamená pro ředitele IT oddělení (Chief Information Officer, CIO)? Jak se mění jejich role?

G+


Úvodní foto: © Focus Pocus LTD - Fotolia.com
Komentáře