ERP software podle Gartneru

Globální trh s ERP softwarem poroste v roce 2013 podle prognózy Gartneru o 7 procent a dosáhne objemu 26,5 miliardy dolarů.

ERP software podle Gartneru


ERP software je po CRM druhou největší investiční prioritou firem v oblasti softwaru pro rok 2013.

Stejně jako na celém trhu aplikačního softwaru je klíčovým trendem trhu ERP rozšiřování nabídky funkcionalit dodávaných ve formě služeb SaaS (Software as a Service). Hlavním trendem, specifickým pro ERP software, je pak zaměření na uživatele a odklon od monolitických architektur ERP systémů. Důležitými faktory, které budou v nadcházejícím období působit na trh ERP, jsou mobilita, cloud, sociální souvislosti a důraz na znalosti.

ERP je podle analýz Gartneru co do objemu rozpočtů největší oblastí aplikačního softwaru. V roce 2011 na něj připadalo téměř 24 ze 115 miliard dolarů celkového objemu globálního trhu aplikačního softwaru. Podíl ERP se má do roku 2016 dokonce ještě nepatrně zvýšit, protože trh ERP má růst průměrným ročním tempem 6,7 %, zatímco celý trh o 6,5 procenta. Pro zajímavost, jedinými dvěma segmenty trhu s dvouciferným růstem mají být ECM software (Enterprise Content Management) a software pro webkonference a spolupráci – o 10,1, resp. 12,4 procenta.

O významu ERP pro organizace svědčí, že v globálním průzkumu Gartneru k investičním prioritám organizací pro rok 2013 se ERP systémy umístily na druhém místě, hned za CRM (25 %, resp. 24 % respondentů uvedlo mezi třemi hlavními investičními prioritami).

Co se týče podílu aplikačního softwaru na celkových rozpočtech organizací na software, v roce 2012 šlo na aplikační software 36 % a v roce 2014 to má být podle prognózy Gartneru 38 procent (ve východní Evropě dokonce 40 procent). Pro zajímavost, v průměru 63 procent rozpočtů směřuje do interně provozovaného softwaru.

ERP systémy jsou pro organizace z řady dobrých důvodů kritické. To jim zaručovalo výsadní postavení z pohledu nákladů nebo i investic, ale dlouhotrvající ekonomická nejistota přivedla pozornost i k ERP. Tyto systémy sice nejsou předmětem brutálních škrtů, ale organizace se snaží hledat nové cesty k maximalizaci hodnoty, kterou jim může investice do ERP přinést. Místo upgradu, nebo dokonce náhrady ERP systému za modernější, se organizace snaží o vylepšení existujícího ERP – především pomocí nových uživatelských rozhraní, ale také integrací funkcionalit pro spolupráci.

Ze strategického pohledu se dá říci, že ERP systémy překračují hranici podpory transakčních procesů a expandují mimo své původní působiště. V této souvislosti stojí za pozornost relativně nový pojem „middle-office“, který se začíná používat pro procesy v šedé zóně mezi vysoce strukturovanými (a standardizovanými) transakčními postupy a procedurami front-office. Ty mají podle tradičních představ zajistit konkurenční výhodu, ale ukazuje se, že organizace do jejich podpory investovaly tak masivně, že prostor pro diferenciaci se výrazně zúžil. Procesy typu řízení vztahů s dodavateli nebo vývoj nových produktů jsou dosud z pohledu IT podpory opomíjené – a přitom právě ve zvýšení jejich efektivity spočívá jedna z možností získání konkurenční výhody. Pro dodavatele ERP systémů je expandování do middle-office zajímavou příležitostí k nabídnutí nových funkcionalit, a tedy k rozšíření trhu.

Mobilní ERP aplikace

Příkladem, na němž lze ilustrovat trendy v oblasti ERP, je vytváření jednoduchých mobilních aplikací s dílčími funkcemi ERP.

Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 3/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře