Hlavní technologické trendy, které budou manažeři řešit v příštích měsících

Byznys a IT se dnes vzájemně propojily a jeden bez druhého již nemůže existovat. Šéf, který má o technologiích přehled, disponuje velkou výhodou.

Hlavní technologické trendy, které budou manažeři řešit v příštích měsících


Generální ředitel odpovídá za naplňování firemní strategie. Ředitelé akciovek navíc musí uspokojit své akcionáře a vždy mít na mysli očekávání trhu. Manažeři jsou odpovědni za udržitelný rozvoj firmy, což je schopnost zajistit budoucí růst a prosperitu. Vypadá to jednoduše, ale právě zajistit firmě stabilní budoucí úspěch je schopnost, kterou disponují jen nejlepší manažeři. Manažeři – vizionáři, hodnotově zásadoví jedinci, kteří dokážou naplno využít potenciál svých zaměstnanců a v dnešní době více než kdykoliv jindy naplno zužitkovat moderní technologické nástroje. V praxi jde samozřejmě o zvýšení tržeb, marží a zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy. V následujících řádcích se zaměříme hlavně na technologickou podporu, která může manažerům pomoci v práci a jejich firmám dosáhnout úspěchu.

Nové tržby – mobilní byznys

Samozřejmě možnost číslo jedna, jak zvýšit tržby, je jasná. Prodat více výrobků, zvýšit ceny nebo získat nové zákazníky. Dosáhnout dlouhodobého růstu předpokládá přijít jednou za čas s novým produktem, mít zajištěný dobrý servis a etablovat se na nových trzích. Takovým trhem může být třeba mobilní trh, který má ohromný potenciál, roste každým dnem a je otevřený pro všechna možná odvětví. Právě teď je pro firmy mobilní trh velkou příležitostí, jak zajistit budoucí rozvoj. Není to ale tak úplně jednoduché. Prosadit se na mobilním trhu předpokládá přijít s něčím výjimečným, zajímavým a organizace musí být připravena rychle inovovat. Mnoho firem o sobě tvrdí, že inovují. Mnohdy jsou to jen slova. Inovace neznamená jen přijít na trh s novým výrobkem, ale přinést něco významného, co má na celý byznys velký dopad, co dokáže strhnout celý trh a zákazníci jsou unešení. Příkladem může být třeba fenomén poslední dekády, iPhone společnosti Apple. Inovace bez sociálního a ekonomického dopadu v podstatě není žádnou inovací.

Ukazuje se, že novinka a doba uvedení na trh jsou téměř stejně důležité. Firmy, které přijdou první s novým, unikátním výrobkem nebo službou, mají větší šanci být pokládány za inovativní lídry trhu. Naopak společnosti, jež si dávají s vývojem nových produktů na čas, jsou považovány za následovníky. V dnešním velmi konkurenčním prostředí je doba uvedení produktu na trh klíčová. Dává firmě velkou konkurenční výhodu, rozšiřuje zákaznickou základnu a vytváří velmi důležitou loajalitu klientů. Technologie dnes ovlivňují dobu uvedení nového výrobku na trh čím dál více. Umožňují firmě automatizovat a zefektivňovat procesy. Výrobky, které se dříve vyvíjely roky a jejichž výrobu zajišťovaly tisíce pracovníků, se dnes vyvíjejí hodiny nebo dny a pracuje na nich pár lidí.

Analytické nástroje porostou

Aby technologie zdárně podpořila uvedení produktu na trh, musí spolehlivě fungovat napříč celou firmou. Zde se opět prolínaji informační technologie s obchodem, které nemohou fungovat ve vakuu a naopak při vhodně zvolené strategii vytvářejí synergický efekt. Vývoj a uvedení na trh u nového produktu musí být pochopeno všemi, kdo na něm participují. Od top managementu, kde vznikne myšlenka, přes výrobu, která uvádí výrobek do reálného života, po obchodní oddělení, které zajišťuje odbyt.

S pokračující technologickou inovací a stále narůstající kapacitou skladování obrovského množství dat (obzvláště v cloudu) sedí mnoho firem na zlatém vejci. Otevírají se jim nové možnosti, jak oslovit a získat další zákazníky. Překvapivě mnoho organizací si ještě neuvědomilo důležitost IT a nové nástroje nevyužívá. Moderní, sofistikované, analytické nástroje budou mít v tomto roce a dalších letech rozhodující dopad na podnikání. Firmy, které budou umět „vydolovat“ potřebná data a využít jejich ohromný potenciál ve svém podnikání, budou mít nad svými konkurenty navrch.

Úvodní foto: © Torbz - Fotolia.com
Komentáře