IDC: Big data a jejich analýza vytvářejí konkurenční výhody

Společnost IDC uspořádala v Praze konferenci Big Data and Business Analytics Forum 2012. Přinášíme postřehy a výzvy, které velká data pro podniky znamenají.

IDC: Big data a jejich analýza vytvářejí konkurenční výhody


Po uvítání účastníků konference Františkem Baloghem, country managerem IDC v ČR a SR, převzal slovo Thomas Vavra, research director IDC CEMA s přednáškou „Co byste měli vědět o velkých datech“.

Thomas Vavra, research director IDC CEMA

Průzkumy IDC ukazují, že mezi lety 2009 a 2020 vzroste objem informací 44x na celkový objem 35 ZB. Úložná kapacita v tomto období přitom vzroste 33x a množství pracovníků, kteří se o ně budou starat, se navýší 1,4x.

Pokud se ptáte, co jsou tzv. Big Data neboli velká data, IDC je definuje následovně: Nová generace technologií a architektur, které jsou navrženy pro ekonomické získávání hodnoty z velmi velkého objemu různých typů dat, což umožňuje dosáhnout vysoké rychlosti získávání, objevování nebo analýzy.

IDC uvádí, že tzv. 4V (Volume - objem, Variety - různorodost, Velocity - rychlost, Value - hodnota) přinášejí různé příležitosti a výzvy:

  • Zpracování dat v téměř reálním čase (procesování systémových logů pro předpověď a prevenci chyb).
  • Ukládání většího množství dat než kdykoliv dříve, navíc rostoucích rychleji.
  • Snižování nákladů – prevence systémových a výrobních chyb.
  • Generování příjmu – prevence výpadku on-line úložišť.

Thomas Vávra ve své prezentaci také upozornil na problémy, se kterými se budou CIO potýkat od roku 2013 a dále. Jsou zahlceni množstvím dat, které mají spravovat, jelikož vzniká příliš mnoho informací, jež mají zachytit, spravovat a pochopit, aby mohli dělat správná rozhodnutí.

Navíc se dostávají do konfrontace s důležitými otázkami firemní politiky v oblasti generování dat, jejich správy, vlastnictví a s tím spojené odpovědnosti.

Po Thomasi Vavrovi se slova ujal Jan Pavlíček ze společnosti NetApp, který ve svém vstupu s názvem "Abeceda Big Data" hovořil o problematice ukládání dat v kontextu jejich následného zpracování. Za společnost NetApp později v rámci panelové diskuze vystoupil také Jan Jiskra.

Velká témata týkající se velkých dat

Z konference IDC: Velká data a jejich analýza

V oblasti efektivity IT se velká data promítají do potřeb konsolidace, virtualizace a automatizace. Mají pochopitelně vliv na vývoj efektivity datových center, a také na kapitalizaci cloudu. Zákazníkům vytvářejí potřebu kontroly nákladů na IT, které mají přinášet skutečnou hodnotu pro byznys, a to především v oblastech exploze informací, analytiky a sociálních médií.

Velká data kladou nové „inteligenční“ požadavky na decision makery, tedy lidi, kteří dělají ve firmách důležitá rozhodnutí. Nové technologie jim mohou zjednodušit sledování dat, jejich analýzu, vykonávání rozhodnutí, provedení akce při průběžném vyhodnocováním a postupném zlepšováním každého kroku.

Jak je uložíte, už se k nim nevrátíte

IDC tvrdí, že tři čtvrtiny digitálního prostoru vytváří spotřebitelé, přitom s 80 % všech dat pracují podniky. Podle průzkumů IDC, se ze všech uložených dat v organizacích v budoucnosti opět přistupuje pouze k 15 % z nich. Přitom z těchto 15 % se k 65 % dat přistoupí pouze jednou.

Závěrem pak dodáváme závěry průzkumu IDC, jenž ukazuje, že „organizace, které jsou vysoce analyticky orientované, bývají ve svém odvětví konkurenceschopnější a disponují více než dvakrát větší pravděpodobností významně předběhnout své konkurenty.“


Úvodní foto: © olly - Fotolia.com
Komentáře