Investice do infrastruktury pro digitální ekonomiku rostou

Světové ekonomické fórum vydalo novou zprávu, která zkoumá dlouhodobý růst digitální ekonomiky a funkčnost infrastruktury. Digitální ekonomika roste podstatně rychleji než ekonomika jako celek.

Investice do infrastruktury pro digitální ekonomiku rostou


Zpráva Budování digitální infrastruktury: růst internetové ekonomiky (Delivering Digital Infrastructure: Advancing the Internet Economy), vypracovaná ve spolupráci se společností The Boston Consulting Group (BCG), se zaměřuje na aktuální hrozby, jimž čelí digitální infrastruktura včetně infrastruktury pevného a mobilního internetu, telekomunikačních zařízení a vybavení a cloudové infrastruktury v USA, Evropě a na rozvíjejících se trzích. Zpráva je výsledkem mezioborové spolupráce Světového ekonomického fóra. Na analýze klíčových problémových oblastí v odvětví a na přípravě návrhu doporučení se podílel řídicí výbor a pracovní skupina vytvořená ze zástupců předních firem – mimo jiné AT&T, Baidu, Bharti Airtel, Huawei, Liberty Global, Microsoft, Qualcomm, Salesforce.com nebo Telefonica.

„Digitální ekonomika roste podstatně rychleji než ekonomika jako celek a kromě toho má dalekosáhlé sociální a politické dopady,“ uvedl senior poradce BCG a spoluautor zprávy David Dean. „Potenciál digitální ekonomiky ovšem bude možné využít jen tehdy, když s ní digitální infrastruktura udrží krok. Zda se jí to podaří, to závisí na investicích, inovacích a spolupráci mnoha zainteresovaných subjektů.“

V Evropě chybí jednotný digitální trh

Zpráva doporučuje zvýšit investice do digitální infrastruktury v řadě regionů. Evropské „digitální zdraví“ vyžaduje podle ní značnou pozornost: neexistence jednotného digitálního trhu a nedostatek rozsáhlejších investic do infrastruktury velmi ztíží plné využití výhod a přínosů internetové ekonomiky. Političtí představitelé USA by měli podporovat inovace na místních trzích, aby se zvýšila konkurence a vzrostly investice, což USA pomůže udržet si vedoucí pozici na digitálním trhu.

Zpráva podrobně zkoumá dva velmi důležité technické aspekty: dostupnost kmitočtového spektra pro mobilní komunikace a spory o smlouvy o propojení IP sítí, na základě kterých se přenáší provoz mezi sítěmi tvořícími internet. Vzhledem k obrovskému nárůstu objemu datového provozu, zejména videa, se tyto smlouvy dostaly pod rostoucí tlak.

Apel na vlády

Zpráva vybízí, aby vlády daly mobilním technologiím k dispozici větší rozsah kmitočtového spektra a aby se všichni aktéři zaměřili na zvýšení spektrální účinnosti. „Základní premisou naší práce je, že poskytovatelé komunikačních služeb a poskytovatelé obsahu jsou a dlouhodobě budou na sobě vzájemně závislí,“ uvedl Sunil Bharti Mittal, zakladatel a prezident společnosti Bharti Enterprises. „Digitální služby jsou závislé na infrastruktuře, prostřednictvím které se dostávají ke spotřebitelům, a infrastruktura závisí na digitálních službách, které živí poptávku po konektivitě.“

Zpráva se také věnuje potřebě národních ekonomik rozvíjet efektivní odvětví digitálních služeb a o úloze vlád při budování prostředí, jež by takový rozvoj podporovalo. „Vlády musejí především pochopit ekonomické a sociální výhody digitální konektivity a služeb,“ komentoval zprávu Jon Fredrik Baksaas, prezident a generální ředitel Telenor Group.

Zdroj: Boston Consulting Group

Čtěte také:
→ Digitální trendy mohou do roku 2020 ohrozit více než 30 % zisků bank
Pokud se tradiční finanční ústavy změní na „každodenní digitální banky“, budou mít až o 250 % větší interakci se svými zákazníky, uvádí nejnovější studie.
→ Tahouny výdajů za ICT budou podnikový software a zařízení
Globální ICT výdaje v roce 2014 vzrostou o 3,2%, trh s podnikovými aplikacemi poskočí o 6,9%.

G+


Úvodní foto: © Robert Mizerek - Fotolia.com
Komentáře