IT služby v ČR: Protichůdná očekávání uživatelů a dodavatelů

České republice patří v regionu střední a východní Evropy z hlediska velikosti trhu IT služeb třetí místo za Ruskem a Polskem. Kromě dodávek hardwaru a softwaru jde o nejvýznamnější složku celkového byznysu informačních technologií. Počátkem letošního roku se společnost IDC zajímala o očekávání tuzemských uživatelů i dodavatelů IT služeb.

IT služby v ČR: Protichůdná očekávání uživatelů a dodavatelů


Dynamika trhu IT služeb v České republice sice v posledních letech klesá, ale v dolarovém vyjádření stále jde o dvoumiliardový byznys. Mezi možná ohrožení či negativní vlivy lze řadit insourcing a ve své podstatě i cloud computing. O konci IT služeb jako segmentu však rozhodně nelze hovořit. Cloud, který navíc do IT služeb rovněž spadá, je z implementačního pohledu ještě v plenkách a insourcing je záležitostí trendovou.

Obrat vs. výdaje na IT

Ve druhé polovině minulého roku se společnost IDC dotazovala evropských podniků a veřejných institucí na očekávaný vývoj jejich výdajů na informační a komunikační technologie. Nadpoloviční většina českých respondentů uvedla, že k žádné změně letos nedojde. Necelá třetina předpokládala nebo plánovala pokles a o zvýšení vloni uvažovala zhruba desetina dotázaných podniků.

Vztáhneme-li tato očekávání a předpoklady k celkovému obratu firem, zjistíme, že necelá třetina odhaduje růst, stejně velký podíl pokles a zbývající dvě pětiny operují letos se stagnací. Nutno podotknout, že citovaný výzkum IDC Buyer’s Pulse je dělán pravidelně a na reprezentativním vzorku organizací s více než jedním stem zaměstnanců.

Relativně optimistická očekávání podniků nekorespondují s prognózami vývoje hrubého domácího produktu v zemi. Podle informací agentury Economist Intelligence Unit vzroste český HDP letos o 0,14 procenta, což v podstatě znamená stagnaci. Optimistická očekávání podnikatelů možná souvisejí s nenápadným koncem mnoha krizových scénářů. Z několikaletých hospodářských problémů, reálných i mediálních, se stala nová realita. Ekonomika přežila negativní očekávání a definovala si nový výchozí bod.

K němu se budou vztahovat další srovnání s minulostí i s budoucí očekávanou výkonností. Podle některých českých podnikatelů a vedoucích manažerů v oboru informačních technologií skončil zlatokopecký věk. Informační technologie přestaly být výjimečné a jejich zástupci na dodavatelské straně musí přijmout pravidla a zásady každého jiného zaběhlého oboru.

Teorie a praxe insourcingu

Podívejme se na výdaje organizací na interní lidské zdroje, které obsluhují informační technologie. Velmi často jde o největší položku v rozpočtu na podnikové IT. Tentokrát čerpáme z lednového výzkumu IDC výzkumné skupiny pro oblast IT služeb. Více než dvě třetiny tuzemských podniků žádné změny v této oblasti nepředpokládají. Vzhledem k tomu, že máme polovinu kalendářního roku za námi a v médiích se o hromadném propouštění IT specialistů zatím nic neobjevilo, asi byl tento předpoklad správný. Téměř čtvrtina respondentů však snížení výdajů na zaměstnance IT oddělení indikovala. Znamenat to může dvojí. Buď jde o důsledek úsporných opatření, kdy firma redukuje nadbytečné kapacity, případně odřezává neklíčové činnosti, nebo se podnik chce v dané oblasti vydat cestou nákupů služeb u externích dodavatelů. Možné dosažení úspor nelze vyloučit ani v jednom případě.

Necelá desetina respondentů uvedla, že výdaje na zaměstnance v oblasti informačních technologií zvýší. Jde o dílčí projev tzv. insourcingu, o němž hovoří zejména dodavatelé informačních technologií do finančního sektoru. Na trhu lze během let pozorovat vlny insourcingu a outsourcingu. V prvním případě se firmy snaží většinu činností zvládnout ve vlastní režii, ve druhém přenechávají aktivitu na straně externího poskytovatele. Změna přichází při různých příležitostech. Mohou se změnit cenové podmínky na trhu, vymění se osoby s rozhodovací pravomocí anebo outsourcingový projekt selže. Důvody selhání by vydaly na samostatnou kapitolu, ale velmi častým viníkem bývají špatně sladěná vzájemná očekávání zákazníka a poskytovatele, na něž navazují více či méně problematické smlouvy. Řada tradičních univerzálně zaměřených dodavatelů IT služeb pokládá symbiózu interního a externího IT za osvědčený model, který přežívá. Oba přístupy mají své výhody a nevýhody, oba se mohou vhodně doplňovat.

Úvodní foto: © James Steidl - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 7/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře