IT služby v Maďarsku: byznys v kleštích politiků

Makroekonomické prostředí v Maďarsku aktuálně investicím do informačních technologií příliš nepřeje. I přesto celkový objem trhu v posledních třech letech pomalým tempem roste. Velký propad ekonomiky i sektoru IT zemi poznamenal v roce 2009.

IT služby v Maďarsku: byznys v kleštích politiků


Celkový obrat trhu informačních a komunikačních technologií v Maďarsku má letos dosáhnout hodnoty 3,2 miliardy dolarů. V příštím roce analytici společnosti IDC předpokládají mírný pokles. Hardware se na celkovém obratu podílí téměř ze 60 procent, což je známkou nepříliš vyspělého trhu. Na software připadá 16,7 procenta a na IT služby 23,7 procenta.

Aktuální ekonomické podmínky v zemi nedovolují velký rozvoj ani segmentu informačních technologií. Podnikový sektor považuje IT spíše za nástroj vhodný ke snižování celkových nákladů organizace. Tento dvojsmyslný přístup se ovšem dělí na dvě varianty. V rámci první se na informačních technologiích šetří bez velkých ohledů na jejich stav. Druhá varianta se snaží spořit s pomocí IT, což otevírá i jistý prostor pro investice. Mnoho maďarských podniků v posledních letech přijalo spíše konzervativní rozvojové strategie. Snaží se alespoň zachovat existující výši tržeb a s pomocí úspor dosáhnout vyšší profitability. Jejich aktivity jim komplikují časté změny v daňovém systému a specifické daňové nástroje, jež zatížily některá odvětví, například telekomunikace a finance. V zemi obecně vzrostly daňová zátěž i cena práce.

Velké projekty platí jen EU

V roce 2011 obrat segmentu IT služeb poklesl o 3 procenta, vloni o 1,2 procenta, přičemž návrat do černých čísel je prognózován až v následujících letech. Vývoj oboru do značné míry závisí na aktuální praktické politice maďarské vlády. Ta musí řešit fiskální nestabilitu a současně přerozdělovat prostředky z unijních fondů. Všechny velké IT projekty v zemi jsou uskutečňovány téměř výhradně z evropských peněz. Na jejich konkrétní alokaci se tudíž vážou synergické efekty, které buď ekonomiku dlouhodobě povzbuzují, nebo jí dodají jen jednorázový impulz, na nějž už hospodářsky nic nenavazuje. Hovoříme například o rozdílu mezi projekty elektronizace státní správy a podporou nezaměstnaných.

Největší kategorií IT služeb v Maďarsku je systémová integrace, následují ji podpora a instalace hardwaru a za ní figurují podpora a instalace softwaru. Kombinovaný segment outsourcingových aktivit tvoří téměř jednu třetinu obratu IT služeb. Největším odběratelem IT služeb v zemi je telekomunikační sektor. Náleží mu podíl v hodnotě 20 procent. S malým odstupem jej následuje veřejná správa, třetí je finančnictví a čtvrté utility.

Úvodní foto: © adimas - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 11/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře