Jak se ITC využívá v českých podnicích

Český statistický úřad zveřejnil statistiky pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií ve firmách a doplnil je o mezinárodní srovnání.

Jak se ITC využívá v českých podnicích


Z publikace Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 2013 (je k dispozici i ke stažení) vybíráme:

Konektivita do internetu

To, že má připojení k internetu uvádí již několik let naprostá většina firem ve většině zemí EU včetně ČR, ale pokud jde o rychlost používaného připojení, existují mezi zeměmi EU stále výrazné rozdíly. Např. v lednu 2013 pouze 7,5 % podniků s deseti a více zaměstnanci v průměru za EU28 uvádělo rychlost připojení k internetu 100 Mb/s a vyšší. Na prvních třech místech se umístily skandinávské státy (Dánsko, Švédsko a Finsko) s více jak 15 % podílem firem mající tuto rychlost připojení. V ČR uvádělo tuto rychlost připojení v průměru 8,8 % podniků.

Elektronická komunikace s veřejnou správou, datové schránky a elektronický podpis

Ta je pro české podniky sice již několik let samozřejmostí, během roku 2012, alespoň jednou ve vztahu k veřejné správě použil téměř každý podnik s připojením k internetu, ale k úplnému elektronickému podání jej využily zatím jen dvě třetiny. V tomto ukazateli se Česká republika nachází pořád pod průměrem EU28, kdy například daň z přidané hodnoty vyplnilo elektronicky u nás jen 48 % podniků v porovnání s 59 % za EU28.

Z podrobných dat za ČR taky vyplývá, že v roce 2012 s orgány veřejné správy komunikovalo prostřednictvím elektronické pošty alespoň jednou 91,2 % podniků, ale datové schránky ke stejnému účelu použilo 64 % podniků a elektronický podpis jen 35 %.

Firemní web

V lednu 2013 disponovalo v České republice webovými stránkami osm podniků z deseti, což je osmá nejvyšší hodnota v rámci zemí EU. Oproti roku 2000, kdy mělo webovou stránku 40 % podniků, se tak jejich podíl zdvojnásobil. Zároveň se výrazně změnil vzhled a obsah webových stránek. Třetina podniků má dnes svou webovou stránku i v jiném než českém jazyce a 36 % umožňuje online objednávku či rezervaci prostřednictvím těchto stránek. Mimochodem jde o nejvyšší hodnotu v Evropě.

Využítí počítačů zaměstnanci, přenosná zařízení

Podíl zaměstnanců používajících v podnicích České republiky počítač se v posledních letech příliš nemění a pohybuje se okolo hodnoty 40 %, v lednu 2013 se jednalo konkrétně o 43 %. Osobní počítač s přístupem na internet pak používalo 36 % zaměstnanců podniků a i zde je v posledních letech zaznamenávána obdobná hodnota. Jde v obou případech o výrazně nižší hodnoty než ve většině zemí EU. Tato skutečnost je z velké části způsobena strukturou české ekonomiky s nejvyšším podílem zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstnanosti v EU28. Zajímavým zjištěním je skutečnost, že více jak pětin (22 %) podniků v ČR nějakým způsobem omezuje (časové nebo obsahové omezení) přístup svých zaměstnanců k internetu.

Podniky svým zaměstnancům také poskytují pro pracovní účely přenosná zařízení, jedná se jak o přenosné počítače, tak také o chytré telefony (smartphony). Takováto zařízení poskytovalo v lednu 2013 svým zaměstnancům v ČR 62 % všech podniků s více než 10 zaměstnanci. Mezi zaměstnanci pak některé z těchto přenosných zařízení k pracovním účelům využívá 13,5 % z nich. Ve Švédsku bylo takových zaměstnanců 36 %.

Elektronicka fakturace

V lednu 2013 zaslala fakturu elektronickou cestou v České republice více než polovina podniků s 10 a více zaměstnanci (56 %) a 79 % podniků fakturu touto cestou přijalo. Pouze 11 % podniků zaslalo fakturu ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat, tj. vystavilo e-fakturu v porovnání se 60 % podniky ve Finsku.

G+

Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře