Jak zvýšit provozní efektivitu v IT

Projekt, jak zlepšit efektivitu moderních technologií ve firmě, není ani tak primárně úkolem pro projektového manažera jako spíš pro šéfa informatiky.

Jak zvýšit provozní efektivitu v IT


V následujícím článku najdou IT manažeři nástroje a techniky, které jim mohou pomoci zlepšit efektivitu jejich firemního IT. Standardní prioritou každého CIO je nasazení technologií, které firmě pomohou k efektivnějšímu byznysu. Zatímco vlastní efektivita IT se příliš nehlídá, kumulativní efekt může v delším časovém horizontu vytvořit pro firmu velký problém v podobě nákladové neefektivity v oblasti firemního IT.

V době zeštíhlování rozpočtů a větší kontroly návratnosti investic se mnoho IT oddělení ocitá pod tlakem a jsou nucena zlepšovat svou efektivitu. V následujících letech se bude hodnota informačních technologií formovat podle kvality IT manažera. Ten může zásadně ovlivnit operační efektivitu svého oddělení. CIO musí v konečném důsledku zavést strategie, praktiky a IT management, které budou stejně efektivní jako vlastní firemní byznys.

Základní krok, který musí CIO pro zlepšení provozní efektivity udělat, je zavedení aplikací IT managementu a vytvořit konzistentní definici dat. V mnoha operacích, procesech a aplikacích jsou důležitá i data, ke kterým se třeba ostatní lidé ve firmě nemají možnost dostat, a to může narušit informační tok ve firmě. Navíc většinou neexistuje unifikované pojmenování dat, což může vést ke zmatkům v následných reportech nebo potřebných statistikách.

V současné době nenabízí žádný poskytovatel ERP softwaru něco jako „all-in-one“ řešení pro podporu provozní efektivity informačních technologií. Někteří již tuto díru na trhu zaznamenali a v dohledné době snad budou integrovat nová řešení do svých balíčků. Nicméně do té doby je plně na IT manažerech implementovat a integrovat různá vhodná řešení od jednotlivých poskytovatelů softwaru a prostřednictvím nich dosáhnout požadovaných provozních výsledků.

Standardizace dat

Jasná standardizace dat je klíčem pro všechny integrační IT procesy a podporované technologie. Bohužel mnoho firem žádné standardizované modely nemá. Proč? Protože informační technologie prošly za poslední dekády extrémně rychlým vývojem a vyvinuly se různé standardy pro plánování, služby, řízení, reporty nebo účtování. Výsledkem je omáčka různých dat, definic, nomenklatur a názvů. Prvořadým úkolem pro firemní IT management je zavést jasnou a jednotnou definici dat, která bude sloužit firmě jako jediný standard.

Aplikační interoperabilita

Pokud máme standardizována data, není ještě vyhráno. CIO musí vyřešit problém synchronizace softwaru od různých poskytovatelů. Veškerým datům musí být umožněna plynulá výměna a synchronizace mezi různými programy a aplikacemi od jednotlivých poskytovatelů softwaru. Tyto aplikace mohou být umístěny uvnitř nebo vně firemního firewallu.

Datová úložiště pro podporu rozšířených analýz

K přesným a užitečným pokročilým analýzám provozního výkonu firmy potřebujeme včasná a relevantní data. IT management je může získat již od počátku procesů a operací uvnitř firmy. Pomocí sloučení všech možných dat z různých zdrojů vytvoříme unifikovanou platformu a poté tato data můžeme v klidu uložit pro další použití.

Mobilní podpora IT

CIO dnešních dnů musí k podpoře svého týmu seriózně zvažovat všechny dostupné možnosti mobilních technologií. Poskytovatelé softwaru nabízejí všechny možné i nemožné mobilní nástroje projektového řízení pro smartphony a tabtety, které pomáhají zvyšovat produktivitu. Mobilní informační systémy a procesy poskytují možnost práce v reálném čase a zrychlují rozhodovací proces. Mobilní podpora IT se stává čím dál klíčovějším parametrem pro zvýšení efektivity.

Navržení efektivní podnikové architektury

Podniková IT architektura je pro fungování firmy nesmírně důležitá. Prací s odbornými IT architekty specialisty může IT management navrhnout firemní architekturu tak, aby data získaná napříč firmou byla konzistentně tříděna do jednoho zdroje, ze kterého se budou moci vytvářet potřebné analýzy a statistiky. Správně navržená IT architektura pomůže dosáhnout lepších a efektivnějších výsledků celého portfolia různých projektů a operací.

IT náklady pod kontrolou

Integrací systémů finančního managementu, řízení služeb, projektového řízení a nástrojů pro výběrové řízení dostává firma možnost kontroly nad celkovými náklady pořízeného duševního vlastnictví, IT zařízení a služeb. Mnoho velkých IT firem je závislých na IT produktech finančního řízení, které jim pomáhá alokovat IT náklady. K tomu, aby firma efektivně využívala tyto produkty, musí mít k dispozici kvalitní datové standardy, katalogy služeb a zavedené standardizované procesy.

Autoři pracují ve vedení americké pobočky Deloitte Consulting LLP.

Čtěte také:
→ Proč tolik IT projektů zkrachuje?
Podle nedávné studie zkrachoval v posledních 12 měsících některý z IT projektů v 50 procentech společností. Lídři firem, kteří z toho obviňují IT oddělení, si však často neuvědomují reálné problémy projektového managementu.
→ Jedno z důležitých rozcestí na cestě k úspěšnému projektu
Běžnou komplikací u dohody o rozsahu projektu je, že k ní často dochází v situaci, kdy má klient jen velmi mlhavou představu o tom, co potřebuje a chce.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře