Jaká je návratnost investic do BYOD (3.)

Získávají společnosti dobrou návratnost investic (ROI) z toho, že zaměstnanci v práci používají svá vlastní mobilní zařízení? Jak se zdá, odpověď na tuto otázku se velmi liší podle toho, koho se ptáte.

Jaká je návratnost investic do BYOD (3.)


Předchozí díl

Jordanová zdůrazňuje, že úspěch BYOD programu Cisca spočívá zejména v jeho širokému strategickému přístupu, který zahrnuje údržbu silné bezdrátové infrastruktury a podporu sosicálních médií a dalších důležitých business aplikací v rámci společnosti.

V rámci BYOD plánu Cisca, který zahrnuje 46 tisíc smartphonů a 14 tisíc tabletů, si zaměstnanci kupují svá vlastní zařízení. Cisco platí za služby smartphonů u schválených manažerů; tyto pravidla pokrývají 63 procent tarifů. Společnost neplatí za služby pro tablety.

Jordanová neprozradila, jaké byly před čtyřmi lety, když program začal, náklady na podporu, nicméně říká, že náklady v přepočtu na uživatele se v posledních dvou letech snížily o 33 procent. Toto snížení nákladů připisuje sociální podpůrné komunitě Cisca zvané IT Mobility Services. Využíváním této služby, která je postavena na vlastní platformě podnikové spolupráce výrobce zvané WebEx Social, mohou zaměstnanci spravovat svá vlastní zařízení v šesti krocích a získat i další technickou podporu. „To ušetřilo spoustu peněz,“ říká Jordanová. Pro uživatele, kteří potřebují mluvit s IT, je k dispozici funkce chatu.

Kontrola reality

Navzdory pozitivním zprávám ze společností, jako je Cisco nebo ADP, nejsou experti v mobilním odvětví přesvědčeni, že BYOD programy šetří peníze.

Schofield říká, že od svých klientů slyšel různé statistiky ROI, v nichž objevil výrazné mezery. Například jeden z klientů se clubil, že průměrný počet problémů v přepočtu na uživatele, které musel měsíčně řešit jeho helpdesk, poklesl s příchodem BYOD z 0,55 na 0,44. Tento klient však nevzal v úvahu fakt, že BYOD program rozšířil počet uživatelů, kteří potřebují podporu, z 10 tisíc na 23 tisíc. To znamená, že se celkový počet problémů zvýšil z 5 500 za měsíc na více než 10 tisíc za měsíc. „Co to udělá s vaším helpdeskem?“ ptá se Schofield.

Park dodává, že dodatečným nákladem BYOD programů může být (ne)plnění norem, jestliže BYOD programy nemají adekvátní pojistky. Uvádí přitom příklad jedné organizace (kterou nemůže jmenovat), jež musela platit více než 500 tisíc dolarů na pokutách, protože se nedostala k datům na konkrétním zařízení v souvislosti se svědectvím v případu sexuálního obtěžování.

Na hodnocení celkových nákladů a přínosů BYOD může být zkrátka ještě příliš brzy, ale Park věří, že se to letos může změnit. „Jsme v kritickém bodu, v němž se většina společností s BYOD vyrovnává,“ říká, a dodává, že společnosti „začínají pociťovat následky narůstajících problémů se správou a neschopností činit technologická rozhodnutí, protože nikdo neví, co se do organizace dostane jako další. Případně jsou doslova raněny problémy v oblasti plnění norem a bezpečnosti, kterým bylo možné se vyhnout, pokud by se o mobilitu staraly vyzrálejším způsobem.“

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © Amir Kaljikovic - Fotolia.com
Komentáře