Je načase začít IT zjednodušovat

Máme v rukou spoustu dat: velká data, metadata, strukturovaná data, nestrukturovaná data – data v cloudech, v okrajových zařízeních, v ústředních datových centrech… Pro podniky je však těžké zajistit, aby se správná data dostala ve správnou dobu na správné místo.

Je načase začít IT zjednodušovat


Podle analýzy společnosti Dell Technologies jim chybí ucelený přehled – a s ním související schopnost IT týmů rychle přistupovat ke správným datům a analyzovat je – kvůli přílišnému množství systémů a služeb běžících na jejich infrastruktuře. Rokem 2020 se začíná psát to, co Dell Technologies nazývá novým desetiletím dat. Pro manažery IT se viditelnost dat stane letos jednou z nejvyšších priorit, protože data jsou motorem inovací.

Podniky budou schopné urychlit digitální transformaci zjednodušením a automatizací IT infrastruktury a konsolidací systémů a služeb do komplexních řešení, která poskytnou větší míru kontroly a lepší přehled. Konzistentnost architektur, koordinace a garance úrovně služeb otevřou nový prostor pro správu dat, a to ve výsledku umožní využití těchto dat pro umělou inteligenci a strojové učení právě k automatizaci IT.

Koexistence různých cloudů

Myšlenka, že veřejné a privátní cloudy mohou a budou existovat vedle sebe, se v roce 2020 stane jednoznačnou realitou. Multicloudové IT strategie podporované hybridními cloudovými architekturami budou hrát klíčovou roli při zlepšování správy a viditelnosti dat a zároveň budou zajišťovat jejich dostupnost a bezpečnost. Výzkumná a poradenská společnost IDC předpověděla, že do roku 2021 bude celosvětově více než 90 % podniků k naplnění svých infrastrukturních potřeb využívat různé kombinace lokálních/dedikovaných privátních cloudů, veřejných cloudů a tradičních platforem.

Privátní cloudy však nebudou jednoduše běžet v ústředních firemních datových centrech. Rozvoj 5G sítí a okrajových prostředích povede k tomu, že privátní hybridní cloudy poběží právě tam a budou zajišťovat viditelnost a správu dat v reálném čase bez ohledu na to, kde se nachází. To znamená, že podniky budou od svých poskytovatelů cloudu a služeb očekávat podporu svých hybridních cloudů ve všech typech prostředí. Bezpečnost a ochrana dat bude do hloubky integrovaná do hybridních cloudových prostředí, zejména tam, kde budou při vývoji aplikací využívány kontejnery a Kubernetes. Bezpečnostní opatření jako nadstavba cloudové infrastruktury budou bezpředmětná – bezpečnost totiž musí být nedílnou součástí samotné podstaty strategie správy dat, od okraje sítě přes datové centrum po cloud.

Investiční a provozní náklady často bývají limitujícím faktorem při plánování a predikování budoucích potřeb výpočetních zdrojů, a to i na jeden rok dopředu, natož na období tří nebo pěti let. Na oblibě získávají SaaS a cloudové modely spotřeby, které podnikům dávají větší flexibilitu – platí průběžně pouze za to, co skutečně spotřebují.

V roce 2020 se výrazně rozšíří nabídka flexibilní spotřeby a modelů založených na službách (XaaS) v souvislosti s přechodem podniků na softwarově definované a cloudem podporované IT. Díky tomu si budou podniky moci zvolit pro sebe nejvýhodnější ekonomický model a využít ucelených IT řešení, která podporují mobilitu dat a zajišťují jejich viditelnost. To jim umožní podle potřeby provozovat i nejnáročnější pracovní zátěže umělé inteligence a strojového učení.

Zdroj: Dell Technologies


Úvodní foto: © fotomek - Fotolia.com
Komentáře