Je teleworking opravdu tak skvělá věc?

Šéfka Yahoo! Marissa Mayerová nedávno teleworking v této firmě až na výjimky zakázala. Přečtěte si, co se tím změnilo nebo na co dát pozor, pokud vaši lidé pracují jen z domova.

Je teleworking opravdu tak skvělá věc?


Ano, teleworking může zvýšit spokojenost a pohodlí zaměstnanců. Může firmě ušetřit peníze za nižší nájem, vodu, elektřinu a další položky. Přesto to není všemocné řešení. Má i mnoho negativ. Pokud se jako manažer začnete rozhodovat, zda teleworking zavedete, důkladně si to promyslete. Z hlediska zaměstnanců pochopitelně převládají většinou pozitiva. Na jejich plat ovšem musí vydělat celá firma, pro niž může být teleworking větším problémem než pro zaměstnance.

Kontakt schází, napětí v kanceláři roste

Pokud jsou zákazníci zvyklí na osobní kontakt s vašimi zaměstnanci, posun k teleworkingu bude určitě znamenat obrovskou změnu, která by u nich mohla vzbudit neblahé pocity. Někteří klienti zkrátka potřebují „teplý dotek ruky“. Určitým řešením je využití videokonferencí a pravidelný kontakt přes e-mail. Ovšem osobní styk nic nenahradí.

Pokud se část zaměstnanců uchýlí k teleworkingu, může to zvýšit napětí a stres ve firmě. Pracovníci, kteří zůstali v kanceláři, mohou cítit určitou formu podhodnocení, že oni nemají privilegium tohoto „benefitu“. Pokud interní systém neodráží novou situaci ve firmě, může nastat moment, kdy zbylí lidé budou vykonávat více práce i za své kolegy doma. Nárůst komunikace s klienty může opravdu znamenat výraznou zátěž pro tyto zaměstnance. Je dobré stanovit „služby“, aby se i pracující z domova objevovali „live“ v kanceláři a odlehčili svým kolegům, kteří jsou tam celý týden. Ve firmách, které spoléhají na silného týmového ducha při realizaci projektů pro své klienty, může teleworking zničit vše.

Zaměstnanci, kteří jsou zvyklí kooperovat v týmu se svými kolegy, musí najít nové přístupy k práci. Může pro ně být obtížné subjektivně hodnotit činnost. Výsledkem může být podstatně nižší efektivita práce do doby, než si tým vytvoří nové návyky a souhru. Pro tyto případy je vhodné implementovat rychlé psaní přes instant messengery, porady přes Skype a pravidelné ranní telefonické hovory. Zkrátka všechno, co může udržet týmového ducha.

Pro zaměstnance, kteří se znají pouze on-line, může být složitější vybudovat si vzájemný kolegiální vztah. To opět může velmi ovlivnit produktivitu a pracovní uspokojení lidí. Interpersonální vztahy vedou k vybudování důvěry a efektivní komunikaci. Teleworking může poměry ve firmě silně oslabit a nabourat celkovou atmosféru. Alespoň jednou nebo dvakrát týdně vyžadujte u všech zaměstnanců osobní přítomnost ve společnosti. Pořádejte neformální porady nebo firemní párty, kde se kolegové budou osobně potkávat a diskutovat.

Bude Yahoo! průkopníkem?

Jako ukázkový příklad může sloužit nedávné rozhodnutí šéfky Yahoo! Marrisy Mayerové, která teleworking jednoduše zakázala. Mayerová obhajovala své rozhodnutí na konferenci v Los Angeles a vzbudila v kuloárech velký rozruch, ještě než se dostala před řečnický pult. Začátek svého projevu uvedla slovy. „Chtěla bych zde dnes hovořit o slonovi v pokoji.“

V únoru se zaměstnanci Yahoo! dozvěděli, že s prací doma je – až na pár výjimek – konec. „Udělali jsme teď správnou věc pro naši firmu,“ říká Mayerová. „Ačkoliv to bylo v IT branži vnímáno jako něco negativního. V poslední době jsme hodně pracovali na zlepšení firemní atmosféry. Chceme, aby naši zaměstnanci byli vtáhnuti do dění ve společnosti a vzájemně zde spolupracovali,“ vysvětluje Mayerová. „Před časem jsem slyšela teorii, pod kterou se mohu podepsat: Lidé jsou produktivnější, pokud jsou sami, a inovativnější, pokud pracují ve skupině,“ dodává šéfová Yahoo!.

Úvodní foto: © lassedesignen - Fotolia.com
Komentáře