Jedna firma, jeden ekosystém

Proces digitalizace postupuje i nadále rychlým tempem a spolu s inovacemi, cloudem a dalšími buzzwordy s sebou přináší také nový přístup k časem prověřeným procesům a operacím ve firmách: obzvláště v oblasti softwaru.

Jedna firma, jeden ekosystém


Disruptivní inovace z logiky věci především mění zajeté pořádky. Konkrétně dnešní podobu digitalizace je navíc nutné vnímat v širším kontextu: souvisí totiž také s big daty, s pokročilou analytikou, s rozvojem čínských korporací, s koncem Moorova zákona, se zpomalením cyklu koupě nových zařízení i s kontrastem mezi různými částmi trhu, z nichž některé jsou silně saturované a další naopak nenasycené.

Saturaci je možné pozorovat v oblasti nových technologií a softwaru: nepočítaně společností a start-upů každý den bojuje mezi sebou o přežití a o to, kdo si z trhu ukousne co největší podíl. Je čím dál těžší orientovat se v tom, kdo je kdo, co vlastně mezi směsicí obdobných produktů nabízí a proč bych si vůbec měl takovou technologii pořizovat.

Naopak nenasycený je primárně hardware. Obrovské nedostatky grafických karet – mimo jiné vlivem nového odvětví těžby kryptoměn – způsobují výrazné nárůsty cen. Přes tři roky stará GPU Nvidia GeForce 1060 6GB je mnohde až o tři tisíce dražší, než byla před několika lety! Nevídaný nedostatek zásob a nedostačující nabídka ještě posilují konsolidovaný trh, v němž jsou vlastně jen tři hráči: silná Nvidia a AMD a „laptopový“ Intel. Většina dalších už jsou jen různí OEM a přeprodejci nebo výrazně minoritní prodejci.

U SSD disků a pamětí RAM je situa­ce obdobná, nejinak je tomu u většiny hardwaru; poměry se příliš neliší ani u displejů nebo různých periferií, které jsou často cenově nadsazeny a mohou si to dovolit. Dlouhodobá data tento trend potvrzují. Nejde jen o malý počet výrobců: na trh je téměř nemožné pro nového hráče proniknout vlivem složitosti výroby, poptávka je obrovská a zvyšování výkonu stále nákladnější a obtížnější, obzvláště s neustálým zmenšováním. Koneckonců kdo trh sleduje alespoň okrajově, všímá si, že zrovna u GPU se velikost už hezkých pár let nemění: a nejde pouze o designové rozhodnutí.

Software vzájemně komunikuje jen s obtížemi

Nasycenost či nenasycenost trhu jsou pro IT typické, pro různá odvětví rozdílně. Vlivem výše zmíněných faktorů – hlavně disruptivního působení digitalizace a souvisejících technologií – se však stagnující, roky stabilní situace rozhýbává.

Nejvíce to je vidět u softwaru: dlouhou dobu vznikaly stále nové a nové programy, na které technologicky nejpokročilejší firmy postupně přecházely: různý účetní a plánovací software, operace, ERP, CRM a bůhví jaké další zkratky. Tyto platformy vznikaly postupně, od různých firem, často nově vzniklých, které se rozhodly využít díru na trhu; jindy si vhodný software vytvořily podniky samy, aby odpovídaly jejich specifikacím. Mnohem častěji je však vytvářela externí společnost na základě jiných, populárních platforem.
Výsledek je takový, že po letech inovací a digitalizace dat má mnoho firem software od obrovského množství různých poskytovatelů: ERP od Salesforce, CRM od SAP, cloud od Dropboxu, e-mail na Outlooku, SAS na business intelligence, na počítačích běží Windows, ale na mobilech zase iOS.

Nyní se však zdá, že potenciál pro nový software klesá. Ne že by vymizel – vždy se objeví nová oblast, nová disruptivní technologie, kterou budou muset výrobci vymyslet a pokrýt.

Ale počítače už nejsou tou mladou, pokrokovou technologií jako dřív: počítač už umí používat téměř každý, jde o základní předpoklad velké části zaměstnání. Postupem času dokonce i těch manuál­ních.

A také proto lze v posledních měsících vnímat nové řešení, které již určitou dobu propaguje Salesforce a nedávno se k obdobnému řešení veřejně přihlásil i jeho velký konkurent Microsoft. A nejsou zdaleka jediní, podobnou cestou se – byť mlčky – vydávají i třeba Google nebo v odlišném kontextu Amazon.
Jde o sjednocení produktů: jednotný ekosystém, v němž všechno funguje v synchronizaci a kde není problém, aby se vše v reálném čase objevilo všude v jednotném systému integrujícím množství různých programů. Kde jeden zaměstnanec zadá data do CRM softwaru a ten pak vidí HR, PR, náboráři, účetní oddělení i třeba sám CEO, byť využívají jiné služby od stejného výrobce. Z jiných programů, ale z obdobného prostředí, ze stejné platformy. Zjednodušení komunikace, zpřehlednění situace, zlepšení interakce napříč odděleními.

Pravda, nejde až o takovou novinku, jak prezentují: o něco podobného se už roky snaží Apple, hardwarově i softwarově. I proto jsou jeho platformy tak uzavřené, tak dlouho synchronizované na cloudu a koneckonců i tak drahé. Steve Jobs i v tomto viděl hodně dopředu. Vizionář, který firmě bolestivě schází. Ale o tom zase jindy.

Úvodní foto: © FotolEdhar - Fotolia.com
Komentáře