Klíčové ICT trendy současnosti (II)

Letošní výhledy nejsou v žádném případě stejné jako před rokem. Oproti minulosti je však výhled střízlivější.

Klíčové ICT trendy současnosti (II)


Letos budou stát před velkými úkoly mimo jiné i IT manažeři. Přečtěte si, jak analytici velkých agentur vidí letošní rok v ICT, jaký vliv bude mít mobilní internet nebo proč bude i v B2B firmách věnována pozornost koncovým uživatelům. 

Noví nositelé změn

„V předních výrobních podnicích dojde do roku 2018 k pětině změn prostřednictvím inovací, které pramení z mezioborových zkušeností,“ zní další trend podle Gartnera. Podle této firmy bude v blízké budoucnosti valná část vozidel prodaných na rozvinutých trzích vybavena datovými komunikačními technologiemi. „Vzestup mobilního internetu, jeho vliv na vzájemně propojené uživatele a také internet věcí natrvalo vymýtí to, co firmy po řadu let definují jako hranice odvětví či trhů.“ To, že Gartner místo obvyklých technologických trendů oznamuje předpoklady vývoje v byznysu, dokazuje, že pro rok 2014 není v technologii na obzoru nic velkého. Místo toho zdůrazňuje: „Transformace zůstane celooborově obchodně kritickým fenoménem i v letošním roce. Řada odvětví nebude mít v roce 2014 jinou možnost, než radikálně změnit současný obchodní model.“ Luis Praxmarer z Experton Group proto radí spojit síly. „IT oddělení musí vybudovat produktově navzájem propojené a především funkční týmy, aby se mohla proaktivně pustit do všech oblastí inovace – tedy produktů, procesů a obchodních modelů,“ tvrdí Praxmarer.

Obrovský tlak na změnu

Pascal Matzke z agentury Forrester vnímá výrazný transformační nátlak. Rozděluje svých top 10 trendů do čtyř strategických imperativů a jen šesti vlastních technologických témat. Ta, jak dodává, sama o sobě nejsou nová: mobilita, big data/business intelligence, SaaS, infrastruktura z cloudu, hybridní integrace a paměť. Určující je podle Matzkeho něco jiného: „Tlak na změnu v IT bude tak velký jako nikdy dřív.“

To spočívá především (což je první strategický imperativ) v managementu digitální revoluce. Zcela nové na tom je, že ohnisko IT musí do budoucna ležet na koncových uživatelích. Mimoto pojem „zákazník“ nesmí být příliš orientován B2C směrem. „V centru změny se nacházejí rovněž spolupracovníci a partneři firem,“ objasňuje Matzke. „Digitální revoluce je tedy relevantní i ve vztahu k B2B.“ Nejpozději v roce 2014 se ukáže, jak musí vypadat sítí propojená infrastruktura pro důležité koncové uživatele. „CIO by se měli v roce 2014 zařídit tak, aby byli bráni v potaz jako nositelé inovací v podnikání,“ tolik analytik Matzke.

Forresterův druhý strategický imperativ úzce souvisí s digitalizací: vývoj a prolínání nového systémového prostředí. „Na rozdíl od tradiční IT je v centru pozornosti interakce technologie a lidí,“ uvádí analytik Matzke a dodává: „Technologie musí lidi zasáhnout.“ Tím jsou míněna například inovativní řešení, která při přihlášení v hotelu rovnou doporučí restauraci. V současné době plyne pouze pětina až čtvrtina IT investic do takovýchto nových systémů. Lze počítat s tím, že podíl stoupne do roku 2016 až na polovinu.

Třetí imperativ analytiků Forresteru je zaměřen na racionalizaci starého systémového prostředí, což jak Matzke připomíná, není nic nového, ale v mnoha firmách se stále ocitá na nejvyšších příčkách důležitosti. Podle čtvrtého imperativu je třeba podpořit rozvoj nových dovedností, kultur, organizačních struktur.

Matzke zde doporučuje IT zejména otevřít se nováčkům a mladým spolupracovníkům. „Naléhavě jsou zapotřebí nové nápady, aby mohla být dokonána digitální přeměna,“ dodává. Potřebu změny „personálu“ vidí také zástupce Expertonu: „U většiny IT aktivit ve firmách je důraz z 90 procent kladen na udržení systémů v chodu. IT architektů a specialistů na obchod je naproti tomu jako šafránu.“


Forrester – 10 trendů na rok 2014: Strategické imperativy

  1. Uřídit digitální revoluci
  2. Rozvíjet a propojovat nové systémové prostředí
  3. Racionalizovat staré systémové prostředí
  4. Rozvíjet nové schopnosti, kultury a organizační struktury Top technologie
  5. Mobilita
  6. Big data a business intelligence
  7. SaaS
  8. Infrastruktura z cloudu
  9. Hybridní integrace
10. Storage

Zdroj: IDG News Service

Čtěte také:
→ Klíčové ICT trendy současnosti (I)
Letos budou stát před velkými úkoly nejen sportovci, nýbrž i IT manažeři. Přečtěte si, jak analytici velkých agentur vidí letošní rok v ICT, jaký vliv bude mít mobilní internet nebo proč bude i v B2B firmách věnována pozornost koncovým uživatelům.
→ Cloud se mění, prim začíná hrát přidaná hodnota
Výzkumy ukazují, že adopce cloud computingu v podnikové sféře má k masovosti daleko. Současně se cloudová scéna mění. Firmy namísto již samozřejmé efektivity očekávají vyšší přidanou hodnotu – „cloudová řešení“.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře