Levná transformace státního IT - 2

Výdaje veřejných institucí dosáhly v loňském roce podle analytiků společnosti Gartner 449,5 miliardy dolarů. Oproti roku 2012 poklesly o 0,1 procenta.

Levná transformace státního IT


Navzdory celkovému poklesu vládních výdajů na informační technologie analytici očekávají dílčí nárůsty v oblasti IT služeb, softwaru a datových center. Na financování těchto kategorií se ovšem budou podílet škrty v jiných technologických sférách. Celkový pokles výdajů na IT souvisí s redukcí řady vládních programů, jimž měly technologie asistovat. Zde je možné analogicky pracovat se základním dělením na mandatorní a nemandatorní výdaje. Úspor stát jednodušeji dosahuje například v oblasti vzdělávání, životního prostředí, kultury nebo obrany. Mandatorní výdaje se snižují obecně hůře, neboť se nad jejich výší musí shodnout širší spektrum stran.

Výdaje na informační technologie ovšem mohou přinášet i vyšší efektivitu a úspory. Z tohoto důvodu se často řídí jiným režimem než běžné provozní financování. Například v České republice podle informací ICT Unie hodnota veřejných tendrů na IT dlouhodobě nijak neklesá. S trochou idealismu lze tedy konstatovat, že český stát investuje do informačních technologií i v zájmu budoucích úspor.

Regionální trendy doby

V regionálním srovnání se liší zaměření vlád na různé technologické oblasti. Spojené státy aktuálně kladou velký důraz na úspory a transparentnost. Významnou roli zde tudíž začínají hrát cloudové technologie. Zájem institucí se soustředí i na zpracování velkých dat, od něhož si slibují vyšší efektivitu služeb a minimalizaci podvodných jednání. Západní Evropa buduje technologické celky, jež mají primárně zvýšit životní komfort občanů. Týkají se především zdravotnictví a komunikace. Ve východní Evropě se jednotlivé země zaměřují na elementární rozvoj e-governmentu. Často jde o prostou digitalizaci státních agend, přidaná hodnota povětšinou chybí.

Nejrůznorodějším regionem je Asie-Pacifik. Zde se na jedné straně některé méně rozvinuté státy soustředí na elementární zajištění veřejných agend (například daní, sociálního zajištění) s pomocí výpočetní techniky, na druhé straně země typu Austrálie nebo Singapur představují jedny z nejrozvinutějších v oblasti využití ICT ve veřejném sektoru.

Čtěte také:
→ Ve znamení zjednodušení a efektivity
Ať už byla příčinou ekonomická krize nebo jde prostě jen o přirozený pokrok, jednoduchost a efektivita jsou v současnosti podmínkami pro zdravé a konkurenceschopné firmy. A to se týká nejen IT, ale všech činností každé společnosti.
→ Digitální trendy mohou do roku 2020 ohrozit více než 30 % zisků bank
Pokud se tradiční finanční ústavy změní na „každodenní digitální banky“, budou mít až o 250 % větší interakci se svými zákazníky, uvádí nejnovější studie.

Úvodní foto: © rangizzz - Fotolia.com
Komentáře