Malé a střední firmy, které umí pracovat s daty, porostou

Velká data pomáhají malým a středním podnikům (SMB) získávat nové zákazníky a mít produktivnější obchodní týmy.

Malé a střední firmy, které umí pracovat s daty, porostou


Malé a střední podniky, které umí těžit ze svých “velkých” dat, očekávají během příštích 12 měsíců růst, a to na rozdíl od těch, které data systematicky nepoužívají. Ukázal to nový ročník studie Náskok díky technologiím mezi malými a středními podniky (MSP), kterou si každoročně nechává zpracovat Microsoft u výzkumné agentury Ipsos Mori. Průzkum mezi 6.200 zaměstnanci z celkem 20 evropských zemí ukazuje, že 45 % podniků využívajících aktivně svá data, očekává finanční růst. Mezi těmi, kdo s daty nepracují, je optimistických jen 20 %.

Tento trend se začíná projevovat i v Česku – 43 % „datově zdatných“ podniků očekává růst oproti třetině SMB, které s daty nepracují. „Podniky, které umí vytěžit hodnotu ze svých dat, budou v Evropě i v Česku hlavním hnacím motorem ekonomického růstu,“ uvedl k tomu Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy ve společnosti Microsoft v České republice. „Častěji vstupují na nové trhy, mají produktivnější týmy a dokážou navázat pevnější vztah se svými zákazníky“.
 
Průzkum ukázal, že velké data už dávno nejsou doménou velkých podniků. Jak využívají data firmy, které očekávají růst? Průzkum zjistil tři hlavní oblasti, kde rostoucí firmy umí ze svých dat vytěžit skutečnou příležitost.

Využívají data pro vyhledávání a udržení zákazníků

SMB jednoznačně považují získávání a udržení nových zákazníků za největší výzvu pro příštích 12 měsíců. Shodly se na tom dvě třetiny šéfů evropských SMB, v Česku dokonce tři čtvrtiny. Práce s daty hraje právě zde velkou roli - dvě třetiny evropských (63 %) a více než polovina českých (54 %) zaměstnanců, kteří aktivně pracují s daty, se cítí být připraveny na nalézání nových zákazníků a nového byznysu. Naopak u těch, kteří s daty nepracují, se jedná pouze o 37 %, resp. 25 % zaměstnanců. Podobně je tomu i u schopnosti vytvářet silnější vazby se stávajícími zákazníky.

Využívají data pro budování silného obchodního týmu

Pro šéfy SMB je jedním z největších interních problémů zajistit, aby jejich lidé měli potřebné obchodní dovednosti a byli schopni dělat správná rozhodnutí. I zde pomáhá chytré používání moderních technologií a dat – 57 % evropských a 54 % českých „datově zdatných“ firem uvádí, že moderní technologie zvyšují týmovou produktivitu (vs. 23 % evropských a 13 % českých firem, které data aktivně nevyužívají).

Data pomáhají inovovat a odlišit se

Celých 70 % podniků, které pracují s daty, věří, že digitální technologie zlepšují jejich schopnost inovovat (vs. 50 % ostatních). Znalosti, které díky datům získají, jim pomáhají vytvářet nové obchodní modely a strategie, a získat náskok před konkurencí.
SMB jsou skutečným motorem ekonomického růstu. Podle Evropské komise představují 99 % celého obchodu Evropské unie a celé dvě třetiny zaměstnanosti v soukromém sektoru.


Úvodní foto: © reborn55 - Fotolia.com
Komentáře