Mládež by se měla učit programovat. Pro jejich zaměstnání může být nezbytné - 2

Pryč jsou doby, kdy programování patřilo pouze mezi znalosti IT odborníků. Učit by se ho nově měl každý, i děti základních škol. Bez těchto dovedností se totiž na pracovním trhu v budoucnu uchytí jen stěží, tvrdí IT experti. V České republice je výuka informatiky na základních školách zatím na bodu mrazu, ke změně by nicméně mohlo dojít díky strategii z dílny ministerstva školství. Programovat se však děti mohou učit již dnes. Umožňují jim to projekty českých IT firem a neziskových organizací.

Mládež by se měla učit programovat. Pro jejich zaměstnání může být nezbytné


Strategie se zaměřuje na tři hlavní oblasti. Míří například na zlepšování dovedností žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi tak, aby uměli používat mobilní technologie, internet a měli lepší výsledky při práci s počítačem. Zároveň chce otevřít vzdělávání novým metodám učení, které žáci mohou využívat díky nástupu digitálních technologií. Jedná se například o otevřené online kurzy, nebo webové konference, které může sledovat každý zdarma. Třetí oblastí je rozvoj informatického myšlení, kam spadá i programování.

Na Strategii z dílny MŠMT navazuje i Strategie digitální gramotnosti na období 2015 a 2020, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
„Chtěl bych vyzdvihnout důležitost dalšího vzdělávání, protože dnes si člověk nevystačí s tím, co se naučil v rámci školy. Polovina znalostí, které člověk během studia získá, nepoužívá. Často je proto zapomene nebo jsou zastaralé a poté je zapotřebí rekvalifikace,“ tvrdí odborný referent v oddělení koncepcí a strategií trhu práce MPSV Martin Sycha.

Strategie MPSV však ani o programování, ani o rozvoji informatického myšlení nehovoří. Podle Sychy je to kvůli tomu, že se Strategie zaměřuje především na starší populaci, které často chybí základní digitální dovednosti, jako je práce s internetem nebo s počítačem vůbec.

Nespoléhejme se na státní správu

Státní správa je za strategie v digitální oblasti často kritizována, protože jsou podle některých názorů krátkozraké. Nemyslí prý na dvacet nebo třicet let dopředu a než dojde k jejich implementaci, vývoj se posune o velký kus dál. Podle expertů ale není nutné čekat, až se Vláda k rozvoji programování u dětí „rozhoupe“. Stačí využít možnosti, které IT firmy nebo neziskové organizace v Česku nabízí.

„Již dnes se mohou školy i jednotlivci bez ohledu na nutné změny v RVP zapojit do celé řady mimoškolních aktivit, které děti baví a které pomáhají odbourávat jejich nedůvěru k IT a programování,“ tvrdí PR konzultantka Martina Bulánková z Microsoftu.

To, že je tento typ aktivit zapotřebí, potvrzuje i Jiří Formánek, ředitel střední školy Delta Pardubice. „Například Microsoft už druhým rokem pořádá Akademii programování, která dětem umožnuje k počítačům přistupovat zábavnou a tvůrčí formou“, uvedl během diskuse a dodal, že podobných možností by podle něj měly využívat i základní školy.

„Pro základní školy je důležitá osvěta, aby věděly, co se s programováním dá dělat a žáci měli možnost si ho vyzkoušet,“ řekl Formánek s tím, že se děti mohou v rámci různých projektů učit i od studentů středních škol.

Programování chybí pořádná kampaň

V Česku existuje řada aktivit. Microsoft spolu s neziskovou organizací Czechitas například spustil vzdělávací projekt Akademie programování, v rámci kterého se děti základních škol až po studenty univerzit učí programovat jednoduchou a zábavnou formou.

Přestože se děti mohou v oblasti programování vzdělávat v rámci různých projektů, stále zde podle odborníků chybí větší popularizace, a to například u rodičů. Ti by měli začít programování vnímat jako důležitou součást vzdělávání a své ratolesti v rozvoji informatického myšlení podpořit.

Stejně tak není podle expertů jednoduché programování dostat do většího podvědomí politiků. „Podle mého je potřeba na podporu programování uspořádat větší kampaň, aby bylo téma chápáno jako problém, se kterým je potřeba něco dělat. Jde o budoucnost této země,“ upozornila během debaty europoslankyně a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Dita Charanzová (ANO/ALDE).

Úvodní foto: © Minerva Studio - Fotolia.com
Komentáře