Multicloud jako norma

CIO ve velkém vsázejí na veřejný cloud a stále více podniků užívá Azure, který se dotahuje na AWS.

Multicloud jako norma


Správa cloudových prostředí však zůstává náročná. Podniky všech oborů postupně realizují plány a projekty zaměřené na digitální transformaci. V důsledku toho jsou téměř všechny (94 %) dnes „cloudifikované“ – jinými slovy začaly využívat nějakým způsobem cloud, jak popisuje ve své studii 2019 State of the Cloud Report výzkumná společnost RightScale (nyní součást společnosti Flexera).

Podniky se stále lépe seznamují s digitálním přístupem k byznysu a řada z nich se rozhoduje pro šířeji pojaté, rozmanitější IT prostředí založené na kombinaci různých cloudů. Ve skutečnosti se tzv. multicloud stává prakticky standardem. V průzkumu RightScale 84 % respondentů uvedlo, že jejich podnik využívá více než čtyři poskytovatele veřejných i privátních cloudových služeb. Hlavní prioritou však je veřejný cloud, který na prvním místě zmiňuje 31 % respondentů. Podniky přitom plánují letos zvýšit výdaje na veřejný cloud o 24 % oproti předchozímu roku. To je další známka toho, že zájem o veřejný cloud prudce stoupá – třikrát rychleji než využití privátního cloudu
(24 % oproti 8 %).

Polovina dotázaných uvádí, že jejich výdaje na veřejný cloud přesahují 1,2 milionu dolarů za rok, a 13 % vynakládá přes 12 milionů dolarů ročně.

Azure posiluje a stahuje náskok AWS, zejména v podnikové sféře

Rozšířenost služby Azure vzrostla ze 45 na 52 % a blíží se AWS. V současné době dosáhla 85 % AWS oproti loňským 70 %.

Azure se na AWS dotahuje zejména mezi velkými podniky, kde rozšířenost stoupla z 58 % na 60 %, zatímco rozšířenost AWS se drží poměrně stabilně na úrovni 67 %. Google zůstává na třetí pozici s meziročním nárůstem rozšířenosti z 18 % na 19 %.

Ostatní poskytovatelé veřejných cloudových služeb letos zaznamenali zrychlení tempa růstu, zejména ti, kteří užívají VMware Cloud on AWS. U nich vzrostla rozšířenost z 8 % na 12 % (50% nárůst), Oracle z 10 % na 16 % (60% nárůst) a IBM Cloud z 15 % na 18 % (20% nárůst). Žebříček uzavírá Alibaba, jehož rozšířenost se zdvojnásobila ze 2 % na 4 %.

Procento podniků, které zavedly multi­­cloudovou strategii, meziročně stouplo z 81 % na 84 %. Podíl firem, které plánují zavést hybridní cloudovou strategii, mírně vzrostl z 51 % v roce 2018 na letošních 58 %. Počet podniků využívajících více různých veřejných cloudů nebo více privátních cloudů mírně poklesl.

Kontejnerizace: Kubernetes na postupu

Díky rostoucímu využití kontejnerů zaznamenává výrazný růst Docker – rozšířenost této open sourcové platformy vzrostla na 57 % ze 49 % v roce 2018. Kubernetes, nástroj pro orchestraci kontejnerů, který využívá platformu Docker, zaznamenal ještě rychlejší meziroční růst z 27 % na 48 %.
Mnoho uživatelů také volí nabídku kontejnerů ve formě služby od poskytovatelů veřejného cloudu. Kontejnerová služba AWS (ECS/EKS) dosáhla v roce 2019 rozšířenosti 44 % (stejně jako v roce 2018). Rozšířenost kontejnerové služby Azure vzrostla na 28 % (z 20 % v roce 2018) a služba Google Container Engine zaznamenala nepatrný růst na 15 %.

Již dva roky v řadě byl nejrychleji rostoucí rozšířenou cloudovou službou serverless computing, který letos zaznamenal 50% meziroční nárůst (rozšířenost 36 % oproti 24 % v roce 2018). Další rychlý růst lze očekávat také u proudového zpracování, jehož rozšířenost stoupla z 20 na 30 %. Zvýšila se také obliba strojového učení, kontejnerů jako služby a IoT.

Hlavním problémem zůstává řízení nákladů a licenční politiky

Většina respondentů se v letošním průzkumu shodla na pěti hlavních problémech. Větší podniky kvůli své složitější vnitřní struktuře obecně zaznamenávají problémy na vyšší úrovni. V této kategorii 84 % respondentů označilo za nejvážnější problém shodně výdaje na cloud a řízení využití cloudu.

Uživatelé cloudu zjevně podceňují výši zbytečných nákladů na cloud. Res­pondenti odhadovali plýtvání prostředky na 27 %, zatímco podle výzkumu společnosti RightScale to je až 35 %. Navzdory větší pozornosti věnované řízení nákladů na cloud pouze malé procento podniků zavedlo jako řešení automatizovaná pravidla, například vypínání nevyužívaných pracovních zátěží nebo nastavování přiměřených parametrů jednotlivých instancí.

Hlavní odpovědnost centrálních cloudových týmů se letos posune směrem k řízení nákladů (68 % v roce 2019 oproti 64 % v roce 2018). Centrální IT týmy se také zaměřují na řízení využití cloudu včetně vyhledávání aplikací vhodných pro provoz v cloudu (62 %), nastavování pravidel (59 %) a automatizaci uplatňování pravidel (57 %).

Podniky si také stále více uvědomují náročnost správy licencí k softwaru provozovanému ve veřejném cloudu. Mezi hlavní problémy v této oblasti patří pochopení nákladů spojených s provozováním licencovaného softwaru v cloudu (52 %), zajištění souladu s licenčními podmínkami (42 %) a složitost licenčních podmínek pro veřejný cloud (41 %). 


Úvodní foto: © Concept web Studio - Fotolia.com
Komentáře