Nonstop přístup k datům

Mobilní přístup k datové analýze a souvisejícím nástrojům se stává samozřejmou součástí řešení business intelligence. Také zde přináší mobilita řadu výhod.

Nonstop přístup k datům


Řada vyspělých řešení business intelligence (BI) se dnes obejde bez klasických aplikací instalovaných v počítačích a k jejich funkcím přistupují uživatelé prostřednictvím webového rozhraní z libovolného internetového prohlížeče. Odtud už je malý krok k plně mobilnímu řešení, tedy možnosti pracovat s datovou analytikou ve smartphonech a tabletech, typicky prostřednictvím snadno ovladatelné mobilní aplikace dostupné pro platformy Android a iOS. 

Možnost nepřetržitého mobilního přístupu k datové analytice je samozřejmě důležitá pro rychlé a kvalifikované rozhodování, protože podnikání se dnes stále více odehrává v reálném čase, kdy nelze čekat na další poradu s prezentací v té době již zastaralých dat. Rozhodnutí často nepočká ani na návrat do kanceláře. Mobilní BI využijí při své práci nejen manažeři s rozhodovacími pravomocemi, ale i zaměstnanci pracující v terénu a u klientů, kteří mohou podle aktuálních závěrů analýzy dat korigovat další jednání se zákazníky.

Mobilita – aktuální trend v BI

Zpřístupnění nástrojů datové analytiky v mobilních zařízeních je jedním z hlavních současných trendů rozvoje BI řešení. Jelikož se z práce s daty stává stále významnější součást firemních strategií, je logické, že jsou stále častěji nasazovány i mobilní aplikace pro přístup k datové analýze z mobilních zařízení. Ta navíc nemusejí sloužit jen pro zobrazování sestav a výstupů z analýzy, ale také jako vstupní zařízení, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnanci v terénu zadávat nová data.

Důležitou vlastností mobilního BI je také notifikace upozorňující na dosažení určitých hodnot parametrů, aktuální změny v datech a další události, o kterých by měli být manažeři i další zaměstnanci informováni v reálném čase. Nedávné studie přitom ukazují, že manažeři využívající mobilní BI řešení jsou schopni učinit rozhodnutí až třikrát rychleji než ti, kteří mobilní přístup k datové analytice k dispozici nemají.

Aplikace, nebo web?

V úvahu připadají dva různé způsoby mobilního přístupu k datové analytice. Základní možností je přístup prostřednictvím internetového prohlížeče. Tato varianta podporuje konzistentní způsob práce s daty napříč všemi zařízeními používanými k práci. Nevýhodou je ale omezenější rozsah funkcí mobilních verzí internetových prohlížečů. I proto dodavatelé
BI řešení, mezi nimi například i Oracle, IBM či Microsoft, stále častěji volí cestu samostatné mobilní aplikace určené pro instalaci do smartphonu či tabletu.
Uživatel se možná bude muset naučit pracovat s novým typem uživatelského rozhraní řešení datové analytiky, ale prostředí mobilní aplikace se v zásadě nemusí příliš lišit od webového rozhraní BI systému. Samostatná aplikace navíc může využít i další užitečné vlastnosti současných mobilních zařízení, například:

• Off-line práce s daty, která jsou uložena v paměti mobilního zařízení.
• Dotykové ovládání a využití gest, se kterými je komfortnější především práce s vizualizacemi dat.
• Využití GPS, díky kterému může aplikace automaticky zobrazovat data týkající se aktuální provozovny, klienta atd.
• Snadné přihlašování nejen s vy­užitím uživatelského jména a hesla, ale i prostřednictvím snímače otisků prstů.
• Spolupráce s chytrými hodinkami při zobrazování nejnovějších notifikací.

Nabídka funkcí mobilní aplikace bude zpravidla širší než v případě webového rozhraní BI řešení a také styl práce bude více přizpůsoben ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky smartphonu či tabletu.

Jaké funkce očekávat?

Funkce jednotlivých mobilních aplikací, propojených s podnikovým řešením datové analýzy, se samozřejmě liší podle dodavatele. Běžnou výbavou jsou ale především nástroje na vizuální přehled dat, resp. výstupů z jejich analýzy, s možností výběru dat, nastavení zobrazení i přepínání mezi různými typy grafické prezentace. Další funkční výbavu je vhodné zvážit podle předkládaného stylu práce s daty v mobilních zařízeních.

Displeje mobilních řešení mohou mít sice vysoké rozlišení, ale jejich plocha je poměrně limitovaná, proto je styl zobrazení dat a z nich vyplývajících indikátorů velmi důležitý. Nutnost neustálého skrolování přes několik obrazovek a obecně upravování zobrazení, tak aby byl k dispozici požadovaný pohled na data, práci spíše komplikuje, než usnadňuje. Aplikace, která na několik málo klepnutí na displej smartphonu nezobrazí ukazatele či grafy v požadované podobě, bude svoje uživatele frustrovat.

Ovšem v případě dobře navržené aplikace pro mobilní přístup k datové analýze může být malý displej smartphonu naopak jednou z výhod: Pohledy na data je totiž nutné velmi zjednodušit a zobecnit, aby se vizualizovaný přehled na obrazovku vůbec vešel. Díky tomu nebudou uživatelé zahlcováni detaily, ale mohou se soustředit na hlavní ukazatele a trendy. Do detailnějšího rozboru se pak mohou pustit v plnohodnotném rozhraní BI systému ve svém počítači.

Důležité je také předem vědět, zdali bude mobilní BI aplikace jen prezentovat data z podnikového systému, nebo má sloužit i pro vkládání nových hodnot určených k dalšímu zpracování. Rovněž je třeba ověřit, jakým způsobem je řešeno zabezpečení aplikace obsahující často velmi citlivá firemní data, zejména v případě odcizení nebo ztráty mobilního zařízení.

Úvodní foto: (c) T. L. Furrer - Fotolia.com
Komentáře