Nové trendy v ERP - 2

Nutnost agility a schopnosti operativně reagovat na byznys trendy a výkyvy trhu nasměrovala klasické specializované ERP řešení do slepé uličky. Východiskem je nový trend nazývaný postmoderní ERP na bázi flexibilních cloudových technologií.

Nové trendy v ERP


Ohledně cloudových řešení se vede stále mnoho diskuzí. Například SAP má několik kvalitních řešení, třeba SAP SucessFactors nebo SAP Ariba, a samozřejmě nabízí i cloudovou verzi analytické platformy HANA. Výhodou je i standardizace klíčových procesů, orientace z prodeje licencí na cloudová řešení a při běžném účtování se využívání pravděpodobně dočasně projeví i na finančních ukazatelích dodavatelů ERP řešení, avšak v dlouhodobém horizontu tyto společnosti očekávají vyšší profit.

Resumé

Nová vlna ERP systémů využívajících in-memory computing umožňuje firmám a organizacím analyzovat činnosti a procesy na základě obrovského množství podrobných informací v době, kdy tyto činnosti ještě probíhají. Mohou okamžitě zkoumat a analyzovat všechny své transakční a analytické údaje prakticky z jakéhokoli zdroje dat v reálném čase. Provozní data se zachycují do paměti v době jejich vzniku a zde se také zpracují a analyzují. I cloudová řešení jsou ze strany zákazníků přijímána velmi pozitivně, jelikož znamenala nulové nebo téměř nulové investiční náklady a nižší provozní náklady v porovnání s tradiční infrastrukturou a běžnými modely licencování. 

Úvodní foto: © S.John - Fotolia.com
Komentáře