Outsourcing: Když vlastní síly nestačí

Dosáhnout efektivního fungování firemních informačních technologií není jednoduché. Nároky rostou, citelně se nedostává ITC specialistů. Jednou z možností je spolehnout se na outsourcing.

Outsourcing: Když vlastní síly nestačí


Digitalizace ekonomiky je na postupu, navíc zákazníci očekávají stále více služeb poskytovaných digitální cestou. Prognózy říkají, že i firmy, které se přímo nezabývají informačními technologiemi, se budou muset stát producenty softwaru, aby obstály v konkurenci. Soutěžit se bude nejen zlepšováním výrobků, ale uživatelsky přívětivými funkcemi webových stránek nebo mobilních aplikací. 

Akutně se ovšem nedostává odborníků, IT dovednosti se navíc začínají vyžadovat na pozicích, kde to dříve nebylo obvyklé. Pro řadu firem se tak stává nutností využít služeb outsourcingu, popř. je u nich outsourcing předem stanovenou strategií. Některé hledají cestu mezi plným outsourcingem ICT, dodávkou jednotlivých informačních systémů na klíč a mezi vlastním vývojem, případně posíleným o outsourcované IT specialisty. Mezi nejžádanější pozici patří programátoři, analytici obchodních procesů a projektoví manažeři. Roste také poptávka po odbornících na uživatelské rozhraní. Často se stává, že zákazníci kladou na outsourcované služby mnohem vyšší nároky než na řešení, které by provozovalo vlastními silami jejich IT oddělení.

Poskytovatelů outsourcingu je na českém trhu velké množství. Tyto firmy často nabízejí komplexní řešení. Obvyklý tabelární přehled celého segmentu se nám tak do aktuálního tištěného vydání nevešel, proto jsme uvedli jen společnosti, které údaje v našem dotazníkovém systému aktualizovaly v posledním roce.
S outsourcingem úzce souvisí i využívání cloudových služeb. I ty mohou analogicky ulehčit vlastnímu IT oddělení od břemene starosti o celou infrastrukturu. Patrně nejdynamičtější oblastí cloudových služeb je segment poskytování softwaru jako služby – SaaS. Cloud je pro poskytování SaaS dnes rozhodující službou; přispěly k tomu jeho zásadní vlastnosti, především extrémní škálovatelnost zdrojů. Ta umožní vytvořit velmi robustní řešení, která jsou schopna vyrovnat se s nárůstem počtu uživatelů i jejich rostoucími požadavky na výkon řešení. Ke spolehlivosti provozu přispívá i redundance infrastruktury. Je zcela běžné, že poskytovatelé služeb využívají zdroje paralelně umístěné v geograficky oddělených datacentrech.

Zatímco malé firmy často řeší cloudem komplexní zajištění svého IT, pro velké organizace může být cloud vhodným nástrojem pro zajištění nárazových potřeb nebo přesouvají své zdroje do cloudu právě kvůli zajištění vyšší bezpečnosti. Pro ně často není ani rozhodující finanční úspora.

Podobně jako u outsourcingu najdeme na českém trhu řadu dodavatelů, z nichž jsme vybrali přehled poskytovatelů SaaS, a opět podobně jsme výběr zúžili na ty, kteří poskytli o svých službách aktuální informace.

Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com
Komentáře