Outsourcing: Když vlastní síly nestačí - 2

Dosáhnout efektivního fungování firemních informačních technologií není jednoduché. Nároky rostou, citelně se nedostává ITC specialistů. Jednou z možností je spolehnout se na outsourcing.

Outsourcing: Když vlastní síly nestačí


Navíc jsme ohledně problematiky SaaS vyzpovídali Lukáše Erbena, šéfredaktora Inside ve společnosti KPC Group, která je zastoupením analytické agentury Gartner pro ČR, SR a Rumunsko.


Jaký typ firem nebo institucí je nejaktivnější v pořizování IT služeb prostřednictvím cloudu?
Z globálních údajů Gartneru, které byly publikovány ve studii „How Cloud Adoption Trends Differ by Organization Size“, vyplývá, že cloudové služby nasazují v největší míře velké organizace. Zatímco u firem nad 500 zaměstnanců používalo cloudové služby v polovině minulého roku 64 % společností a dalších 30 % je plánovalo nasadit do konce roku 2015, u firem s rozpětím 100 až 500 zaměstnanců využívalo cloud v nějaké podobě jen 51%; dalších 37 % to mělo v plánu do konce roku. Tato data zahrnují i privátní cloud, služby veřejného cloudu jsou obecně preferovány zejména při uvádění nových služeb nebo rozšiřování existujících systémů.

Který z distribučních modelů (SaaS, PaaS, IaaS) je aktuálně nejrozšířenější a který vykazuje největší růst?
Z další studie „Data Center Services Market in Eastern Europe: Your Road to Success“, publikované společností Gartner v minulém roce, vyplývá, že v enterprise segmentu bylo v Česku, a to ve srovnání s průměrem regionu nebo například se Slovenskem, výrazně nižší procento těch, kdo využívají cloudové služby IaaS. Naopak vysoký podíl těchto firem využíval dedikované servery a hosting. V anketě Inside uskutečněné v závěru minulého roku pak vyšla v segmentu velkých organizací přibližně stejná míra využívání IaaS, dedikovaných serverů a hostingu (řada velkých firem používá několik nebo všechny modely) a nižší podíl kolokace.

Jak se na rozhodování firem, využívajících IT služby prostřednictvím cloudu, podílejí snahy o úsporu nákladů, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení spolehlivosti?
Pokud jde o vlastní výběr poskytovatele infrastrukturních služeb, pak jsou podle výše uvedeného průzkumu rozhodující tyto faktory podle klesající důležitosti: kvalita služeb, kvalita komunikace s dodavatelem, bezpečnost hardwaru a softwaru, cena, reference, certifikáty a nakonec lokální podpora.

Jakou roli u zákazníků hraje možnost poskytovat mobilní řešení? Je o ně zájem?
Vývoj mobilních aplikací byl v letošním roce jednou ze tří hlavních priorit pro střední a malé firmy (SME). Míra jejich využívání je v tomto segmentu mezi 20 a 30 %. SME tak budou v nadcházejících letech navyšovat své výdaje v této oblasti vyšším tempem než velké organizace. Tyto údaje vyplývají z průzkumu „Gartner Digital Business Application Fulfillment“ z října 2015.

Jaké jsou hlavní obavy zákazníků před přechodem na cloudová řešení? Změnilo se nazírání firem v poslední době? Jsou některé z nich oprávněné?
Mezi subjekty, které cloudové infrastrukturní služby nevyužívají, je nedůvěra v bezpečnost druhým nejčastějším důvodem, a to 45 %. Tím nejčastějším důvodem je dostatečná kapacita vlastní infrastruktury, tu uvádí 60 % respondentů. Na třetím místě je rozpor s firemní politikou, pravidly a standardy, následují obecná nedůvěra ke třetí straně a legislativní překážky.
V případě nasazování privátního cloudu jsou hlavními komplikacemi zejména příliš vysoká cena, neadekvátní technologie a nekompatibilita aplikací. Navíc často klasická virtualizace nabízí vše, co organizace potřebují.

Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com
Komentáře