Papír a elektronický dokument jsou si před zákonem rovny - 2

Není tomu tak dávno, kdy na poli elektronických dokumentů panovala situace ne nepodobná té na divokém západě. Nejistota a zmatky okolo důvěryhodnosti elektronických dokumentů ze snad budily nejednoho šéfa informačních technologií.

Papír a elektronický dokument jsou si před zákonem rovny


CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) pro podepisování dokumentů v libovolném formátu

Bezpečnostní formát CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) poskytuje elektronický podpis ve formě binárních dat. Umožňuje pracovat s dokumenty v různých formátech. Jádro balíčku tvoří již zmiňovaný CAdES-BES, k němuž jsou přibalovány další vrstvy ve formě metadat bezpečnostních prvků, prvků samotných a stvrzujícího časového razítka.

PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) pro podepisování PDF dokumentů

PAdES je označení pro formát PDF dokumentu, který umožňuje vložení elektronického podpisu a rozšířeného o části Validation Related Information (VRI) a Document Security Store (DSS). Do části VRI jsou zapisována metadata a odkazy na kvalifikované certifikáty, CRL seznamy (seznamy zneplatněných certifikátů) a protokol OCSP. Do DSS jsou pak ukládány přímo certifikáty, CRL seznamy a výsledky ověřování. Pro účely dlouhodobé archivace se obvykle používá subspecifikace PAdES/LTV.

 

Úvodní foto: Fotolia.com
Komentáře