Perspektivy umělé inteligence - 2

Robotickou péči, komplexní vyhodnocování zdravotního stavu nebo asistované stanovování diagnóz nabízí a umožňuje umělá inteligence v medicíně a zdravotních službách.

Perspektivy umělé inteligence


Medicínská analytika

Zdravotnictví generuje a může generovat obrovské množství dat. Pokročilé analytické nástroje v nich dokážou samostatně hledat závislosti a poskytovat výstupy, které mimo jiné zvýší přesnost diagnóz a predikci zdravotních rizik. Může se tak dít na individuální i celospolečenské úrovni. V ideální situaci přispěje každý jednotlivec do znalostního systému svým anonymizovaným záznamem a každý z něj bude zároveň čerpat. Analytické nástroje vybavené umělou inteligencí dokážou vyhledávat a porovnávat analogické případy, záznamy či pacienty. 

Samostatnou kapitolu v této oblasti představuje genetika. Díky ní lze stanovovat nejen rodinné anamnézy, ale i individuální a skupinové napříč populací. Analytické nástroje napojené na umělou inteligenci umějí vyhodnocovat vztah či parametry genotypu, prostředí a fenotypu. Výsledkem bude mnohem komplexnější informace o zdravotním stavu jednotlivce, která nabídne i jeho prognózu. Podobnou perspektivu má před sebou i automatické rozpoznávání a interpretace medicínských snímků, které může těžit z případné dostupnosti velkých dat této kategorie.

Roboti v medicíně

Moderní historie robotických systémů ve zdravotnictví začala zhruba před dvaceti lety. Úspěšně se etablovaly zejména v některých chirurgických oborech. Roboti pro obsluhu či péči o pacienty se ve zdravotnických zařízeních šíří podstatně pomaleji. Děje se tak i přesto, že v jiných typech služeb, například v obchodech nebo hotelech, si své místo již vybojovali. 

Robotika původně nepatřila mezi silně datově orientované vědní obory. To se s rostoucími možnostmi umělé inteligence mění a úměrně tomu se zvyšují také schopnosti robotů. Stávají se samostatnějšími a lépe vyhodnocují nové situace. Těžit z toho mohou zejména roboti poskytující specializované služby, jejichž užší zaměření nevzbuzuje v uživatelích velké obavy. Jde například o donáškové roboty nebo asistenty pohybu. Jimi poskytované funkce neoslovují pouze zdravotnická zařízení, ale i další typy sociálních služeb. Díky tomu lze očekávat rozmach tohoto tržního segmentu.

Gerontologická péče

Většina vyspělých zemí světa se potýká s problémem stárnoucí populace. Relevantní péče je velmi nákladná a náročná na personální zajištění. Umělá inteligence společně s robotikou nabízí alespoň částečné řešení problému. Poptávka po asistenčních zařízeních roste, a díky technologickému vývoji se zvyšují jejich schopnosti i dostupnost.

Roboti a umělou inteligencí vybavené přístroje či aplikace dokážou gerontologickou péči inovovat hned v několika oblastech. Jde o asistenční služby pro vyšší kvalitu života a nezávislost pacientů, pro monitorování chování a zdravotního stavu a o zařízení, která nahrazují nebo doplňují funkci biologických orgánů. 

Zdroj: IDG News Service

Úvodní foto: (c) petrovich12 - Fotolia.com
Komentáře