Pirátský software je zkratkou k malwaru i horším věcem

Spotřebitelé a business uživatelé, kteří se rozhodnou používat pirátský software, se vystavují extrémně vysokému riziku infekce malwarem ve chvíli, kdy takový software hledají a stahují jej. Vyplývá to z nové studie IDC pro společnost Microsoft.

Pirátský software je zkratkou k malwaru i horším věcem


Podle studie nazvané „Nebezpečný svět padělaného a pirátského softwaru“ se pirátský a padělaný software (například nelicencovaný software a falšovaný software vydávající se za originální) stal jednou z nejspolehlivějších cest k infekci malwarem.

Po provedení 533 testů webových a P2P zdrojů pirátského obsahu zjistila IDC, že 36 procent z nich vedlo ke zkušenosti s trojskými koni a škodlivým Adwarem. U pirátských DVD byla tato míra 1:5.

Celosvětově byla téměř polovina pirátského sofwaru stažena z internetu, pouliční tržiště však stále tvoří 21 procent a „vypůjčené“ dalších 16 procent, říká studie.

Ani podniky na tom nejsou nijak skvěle. Průzkum IDC ve firmách odhalil, že téměř čtvrtina firem v severní Americe hlásila zaměstnance, kteří v posledních dvou letech instalovali „své vlastní software“. Tato oblast není příliš kontrolována.

To všechno vede k infekcím, které dohromady spotřebovávají 1,5 miliard hodin času potřebného na čištění. Odhadované globální náklady takových infekcí bude podle odhadů jen v roce 2013 činit v součtu všech uživatelů 114 miliard amerických dolarů.

Tyto náklady se liší podle regionu. V severní Americe by mělo jít o 16,5 miliardy dolarů, v západní Evropě o 20,5 miliardy a ve velkém regionu Asie – Pacifiku o 38,7 miliard.

Zpráva však v některých svých závěrech postrádá kontext, spojuje totiž dohromady vlastní výzkum IDC i externí zdroje, jako je Business Software Alliance (BSA), která je financovaná výrobci softwaru.

Z nějakého důvodu byli autoři studie nejvíce znepokojeni počtem sledovacích cookies, které našli v distribučních kanálech pirátského softwaru P2P. Takové cookies však rozsévá i mnoho legitimních, nepirátských webů.

Podobné je to u malwaru, které je softwarovou formou agresivně distribuovanou snad jakýmkoliv kanálem, včetně e-mailů a legitimních webů. Pirátský software by mohl být jedním ze zdrojů špatného softwaru, ale rozhodně to není zdroj jediný.

Zajímavým příkladem je nyní naštěstí mizející fenomén falešných antivirových programů, za které lidé platili v dobré víře, že se jedná o programy legitimní.

V širší definici by se tento software mohl počítat mezi software falešný, přesto si uživatelé evidentně mysleli, že dělají správně, když za něj platí.

Jazyk zprávy a její obecné závěry mohou způsobit, že jí mnozí zavrhnou jako zbytečné vyvolávání paniky ze strany softwarového odvětví.

Je ale zřejmé, že kampaň proti pirátství se zadrhla – nelicencované instalace totiž od posledního průzkumu IDC z roku 2006 vzrostly třikrát. To je mnohem víc, než jaké je tempo růstu objemu celého internetu.

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © tiero - Fotolia.com
Komentáře