Problémy se síťovou neutralitou

Ve Spojených státech i v Evropě kulminuje debata o regulaci činnosti provozovatelů síťových služeb.

Problémy se síťovou neutralitou


Takzvaný jednotný evropský rámec elektronických komunikací letos v dubnu prošel Evropským parlamentem. Americká instituce FCC přijímá připomínky k návrhu regulace síťového provozu. Obě diskuze mají jedno společné téma, jímž je síťová neutralita. Termín síťová neutralita poprvé použil profesor Tim Wu v roce 2003. Stal se předmětem dlouhodobých diskuzí a řada zemí řešila, zda jej skutečně nezahrnout do legislativy. Stoupenci principu se dovolávají myšlenky otevřeného internetu, v níž sice existují pravidla, ale nedochází k diskriminaci. Oponenti poukazují na kvalitu služeb a právo na existenci prioritních služeb.

Letos v dubnu oznámila americká Komise pro federální komunikace, FCC, že zvažuje nová pravidla, jež upraví vztahy poskytovatelů konektivity a dodavatelů obsahu. V podstatě by oběma stranám umožnila dohodu o prioritizaci služeb, resp. přenosového pásma. Doposud FCC zastávala spíše myšlenku síťové neutrality, nyní zvažuje dvě alternativy, z nichž jedna by zachovala existující stav, druhá by podpořila komerční zájmy.

V dubnu Evropský parlament schválil návrh s názvem Jednotný evropský trh elektronických komunikací. V něm se mimo jiné objevuje „zásada rovného zacházení se všemi soubory údajů a jejich nediskriminace při odesílání“. Prémiové služby mohou existovat, ale nesmí ovlivňovat obecný přístup k internetu. Například Nizozemsko, jež v roce 2012 přijalo zákon o síťové neutralitě, povoluje pouze bezpečnostní nebo právní výjimky regulace.

V USA obdržela FCC přes jeden milion komentářů a prodloužila veřejnou diskuzi o změnách do 10. září. Vzhledem k významu amerických internetových firem půjde nesporně o velmi sledované rozhodnutí s globálním dopadem.

Čtěte také:
→ Dopad nového korporátního zákona na IT společnosti
1. 1. 2014 začal platit nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zkráceně zákon o obchodních korporacích), který především v oblasti věnované společnostem částečně nahradil obchodní zákoník.
→ Google: vyřazení odkazů na osobní údaje bude jen pro evropské domény
Rozhodnutí Evropského soudního dvora ohledně odstranění odkazů na tzv. nerelevantní osobní údaje z výsledků vyhledávání již začíná Google pomalu naplňovat. Ale jen pro vybrané národní domény.

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.


Úvodní foto: © adimas - Fotolia.com
Komentáře